Mac mini - Odpovědi na vaše dotazy

background image

Odpovědi na vaše dotazy

Další informace o použití Macu mini jsou k dispozici v Centru nápovědy v počítači a
na internetových stránkách www.apple.com/support/macmini.

Centrum nápovědy otevřete takto:

1

Klikněte na ikonu Finderu v Docku (panel ikon podél okraje obrazovky).

2

Klikněte na nabídku Nápověda v řádku nabídek a proveďte jeden z následujících kroků:

Â

Do pole Hledat zadejte otázku nebo hledaný termín a poté ze seznamu výsledků
hledání vyberte téma. Chcete-li vidět všechna témata, vyberte volbu Zobrazit
všechny výsledky.

Â

Výběrem volby Nápověda > Centrum nápovědy otevřete okno Centrum nápovědy,
kde můžete listovat tématy a prohledávat je.

Více informací

Více informací o práci s počítačem Mac mini najdete v následujících oddílech:

Hledané informace

Přečtěte si

Řešení potíží s počítačem
Mac mini

Kapitola 4, „Možné potíže a jejich řešení“ na stránce 49

Servis a podpora pro Mac mini „Další informace, servis a podpora“ na stránce 64 nebo přejděte

na stránky podpory Macu mini na adrese www.apple.com/
support/macmini.

Použití systému Mac OS X
Lion nebo Mac OS X Lion
Server

Stránky systému Mac OS X Lion na adrese www.apple.com/
macosx nebo vyhledejte heslo „Mac OS X“ v Centru nápovědy.
Webové stránky Lion Serveru na adrese www.apple.com/
cz/macosx/server nebo otevřete aplikaci Server a z nabídky
Nápověda vyberte volbu Nápověda pro Server.

background image

38

Kapitola 2

Život s počítačem Mac mini

Hledané informace

Přečtěte si

Přechod z PC na Mac

Článek „ Why You’ll Love a Mac“ (Proč si zamilujete Mac) na
adrese www.apple.com/cz/getamac/whymac.

Práce s aplikacemi iLife

Stránky iLife na adrese www.apple.com/cz/ilife. Také můžete
otevřít aplikaci ze sady iLife, otevřít nápovědu aplikace a do
pole vyhledávání zadat otázku nebo hledaný výraz.

Změna předvoleb systému

Otevřete Předvolby systému výběrem příkazu Apple (

K

) >

Předvolby systému. Také můžete vyhledat heslo „předvolby
systému“ v Centru nápovědy.

Použití SD karet

Stránky podpory Apple na adrese www.apple.com/cz/support
a vyhledání hesla „sd“.

Práce s bezdrátovou
technologií AirPort Extreme

Stránky podpory technologie AirPort na adrese
www.apple.com/support/airport. Také můžete otevřít Centrum
nápovědy a vyhledat heslo „AirPort“.

Práce s bezdrátovou
technologií Bluetooth

Stránky podpory technologie Bluetooth na adrese
www.apple.com/support/bluetooth. Také můžete otevřít
Centrum nápovědy a vyhledat heslo „Bluetooth“.

Připojení tiskárny

Otevřete Centrum nápovědy a vyhledejte heslo „tisk“.

Připojení FireWire a USB

Otevřete Centrum nápovědy a vyhledejte heslo „FireWire“
nebo „USB“.

Připojení k Internetu

Otevřete Centrum nápovědy a vyhledejte heslo „Internet“.

Použití monitoru

Otevřete Centrum nápovědy a vyhledejte heslo „monitor“.

Použití rozhraní Thunderbolt

Otevřete Centrum nápovědy a vyhledejte heslo „Thundebolt“.

Připojení TV

Stránky Mac mini na adrese www.apple.com/support/macmini.

Apple Remote

Otevřete Centrum nápovědy a vyhledejte heslo „Remote“.

background image

39

Kapitola 2

Život s počítačem Mac mini

Hledané informace

Přečtěte si

Specifikace

Stránky specifikací na adrese www.apple.com/support/specs.
Také můžete otevřít Informace o systému (ve složce Utility na
Launchpadu) a pak kliknout na Další informace.

Novinky Apple, položky
ke stažení zdarma a online
katalogy softwaru a hardwaru

Webové stránky společnosti Apple na adrese
www.apple.com/cz.

Pokyny, technická podpora a
návody k produktům Apple

Podpora společnosti Apple na adrese
www.apple.com/cz/support.

background image
background image

www.apple.com/store

Centrum nápovědy

RAM

3