Mac mini - Použití ovladače Apple Remote

background image

Použití ovladače Apple Remote

Volitelným dálkovým ovladačem Apple Remote lze na Macu mini ovládat systémovou
hlasitost, přehrávání hudby z knihovny iTunes, promítání fotografických prezentací
v iPhotu a prezentací Keynote, to vše až na vzdálenost devíti metrů.

Ovladač Apple Remote umožňuje:

Â

Navigovat v iTunes, iPhotu a DVD přehrávači.

Â

Uspat nebo probudit Mac mini.

Pokud chcete použít ovladač Apple Remote:

Â

Tlačítkem Přehrát/Pozastavit (’) spustíte nebo pozastavíte přehrávání skladby,
prezentace nebo filmu.

Â

Stiskem pravého nebo levého tlačítka přeskočte na následující nebo předchozí
skladbu v knihovně iTunes nebo na následující nebo předchozí kapitolu filmu na DVD.

Â

Přidržením pravého nebo levého tlačítka se ve skladbě nebo filmu rychle posunete
vpřed nebo vzad.

Â

Stiskem tlačítka nahoru nebo dolů upravte hlasitost.

background image

35

Kapitola 2

Život s počítačem Mac mini

Nahoru

Dolů

Přehrát/
pozastavit

Nabídka

Doleva

Doprava

Výběr

Párování ovladače Apple Remote

Pokud chcete, aby bylo možno ovládat Mac mini pouze vaším ovladačem Apple
Remote, je možno je párovat. To je užitečné zejména v místech, kde se nacházejí
další počítače Mac, televize, audiozařízení nebo další zařízení využívající infračervené
dálkové ovládání.

Chcete-li spárovat ovladač Apple Remote a Mac mini, postupujte takto:

1

Ze vzdálenosti 8 až 10 cm zamiřte ovladačem na infračervený přijímač na čelní straně
vašeho Macu mini.

2

Stiskněte současně tlačítko se šipkou doprava a tlačítko nabídky (») a držte je po
dobu 5 sekund.
Po spárování se na obrazovce objeví symbol spojených článků řetězu (

).

Chcete-li zrušit spárování ovladače Apple Remote s Macem mini, postupujte takto:

1

Z řádku nabídek vyberte příkaz Apple () > Předvolby systému.

2

Klikněte na Bezpečnost a poté na Zrušit párování.

background image

36

Kapitola 2

Život s počítačem Mac mini

Další informace o použití ovladače Apple Remote a o výměně baterií najdete
v dokumentaci dodávané s volitelným ovladačem Apple Remote.

Vypnutí infračerveného čidla

Chcete-li zabránit tomu, aby bylo možno ovládat Mac mini jakýmkoliv dálkovým
ovladačem, vypněte příjem infračerveného signálu v předvolbách Zabezpečení.

Chcete-li vypnout infračervené čidlo:

1

V řádku nabídek vyberte příkaz Apple () > Předvolby systému a poté klikněte na
Zabezpečení.

2

Označte volbu „Vypnout infračervené čidlo dálkového ovládání“.