Mac mini - Důležité bezpečnostní informace

background image

Důležité bezpečnostní informace

VAROVÁNÍ: 

Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může vést ke vzniku

požáru, k úrazu elektrickým proudem nebo jinému úrazu či škodě.

Řádná manipulace Mac mini umístěte na stabilní pracovní plochu umožňující
dostatečnou cirkulaci vzduchu v prostoru pod počítačem a v jeho okolí. Mac mini
nepokládejte na polštář nebo jiný měkký materiál, protože tím můžete zablokovat
odvětrávací otvory. Do ventilačních otvorů nevkládejte žádné objekty.

Voda a vlhká prostředí Udržujte Mac mini mimo dosah zdrojů kapalin, jako jsou
nápoje, umyvadla, vany, sprchové kouty a podobně. Chraňte Mac mini před vlhkem
nebo vlhkým počasím, jako je déšť, sníh a mlha.

Poškození sluchu  Používáte-li sluchátka při vysoké úrovni hlasitosti, může dojít k
trvalé ztrátě nebo poškození sluchu. Postupem času si na vyšší hlasitost zvyknete a
bude vám připadat normální, přesto může škodit vašemu sluchu. Uslyšíte-li v uších
zvonění nebo vnímáte-li řeč ostatních méně zřetelně, dopřejte svému sluchu oddech
i odbornou lékařskou pomoc. Čím vyšší je hlasitost, tím kratší je doba, po níž dojde k
poškození sluchu. Odborníci z oblasti ORL doporučují pro ochranu sluchu následující:

background image

69

Kapitola 5

Důležité informace na závěr

Â

Snažte se omezit čas, po který používáte sluchátka nastavená na vysokou hlasitost.

Â

Hlasitost rozhodně nezvyšujte kvůli odblokování hlučného okolí.

Â

Pokud neslyšíte řeč lidí ve vaší blízkosti, snižte hlasitost.

Vysoce rizikové činnosti  Toto výpočetní zařízení není určeno k řízení jaderných
elektráren, jako navigační nebo komunikační systém letadel, systém řízení letového
provozu nebo v dalších oblastech, kdy by selhání počítačového systému mohlo
zapříčinit smrt či úraz osob případně závažnou ekologickou havárii.

Důležité: 

Elektrická zařízení mohou být nebezpečná, nezachází-li se s nimi správně.

Obsluha tohoto nebo obdobných produktů vyžaduje dohled dospělé osoby.
Nedovolte dětem dotýkat se vnitřních částí jakéhokoliv elektrospotřebiče a zabraňte
tomu, aby manipulovaly s kabely.

Nepokoušejte se provádět svépomocné opravy

Mac mini nemá vyjma paměti žádné součásti, které by mohl uživatel opravit
svépomocně. Pokud chcete instalovat paměť, postupujte podle pokynů v Kapitole
3. Kromě paměti se nepokoušejte měnit ani opravovat žádné vnitřní součásti
Mac mini. Pokud váš Mac mini potřebuje servis, obraťte se na poskytovatele servisu
autorizovaného společností Apple nebo na společnost Apple. Přečtěte si „Další
informace, servis a podpora“ na stránce 64.

VAROVÁNÍ: 

Modifikace zařízení nebo postupy jiné, než stanovuje příručka vašeho

příslušenství, mohou vést k ohrožení nebezpečným zářením.

background image

70

Kapitola 5

Důležité informace na závěr

Pokud instalujete jiné díly než paměť, riskujete poškození svého zařízení. Na toto
poškození se nevztahuje omezená záruka produktu Mac mini.

VAROVÁNÍ: 

Do ventilačních otvorů v krytu produktu nezasouvejte žádné objekty.

Mohlo by to být nebezpečné a způsobit poškození počítače.