Mac mini - Aktualizace softwaru

background image

Aktualizace softwaru

Můžete se připojit k Internetu a automaticky bezplatně stáhnout a instalovat
nejnovější verze softwaru, ovladačů a dalších vylepšení Apple.

Je-li váš Mac mini připojen k Internetu, aplikace Aktualizace softwaru ověří, zda jsou
pro něj k dispozici aktualizace. Mac mini můžete nastavit na pravidelné ověřování
aktualizací a tyto pak stahovat a instalovat.

Pro kontrolu softwarových aktualizací:

1

Vyberte příkaz Apple () > Předvolby systému.

2

Klikněte na ikonu Aktualizace softwaru a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Další informace najdete v Centru nápovědy – vyhledejte heslo „Aktualizace softwaru“.

Nejnovější informace o řešení potíží se severem a aktualizace softwaru najdete na
webových stránkách Lion Serveru na adrese www.apple.com/macosx/server.

background image

64

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení