Mac mini - Další informace, servis a podpora

background image

Další informace, servis a podpora

Mac mini nemá vyjma paměti žádné součásti, které by mohl uživatel opravit
svépomocně. Pokud počítač potřebuje servis, obraťte se na autorizovaný servis Apple
nebo společnost Apple. Další informace o počítači naleznete online, v nápovědě na
obrazovce, v Informacích o systému nebo pomocí aplikace Apple Hardware Test.

Pokud chcete, aby instalaci provedl autorizovaný technik, obraťte se na autorizovaný
servis nebo autorizovaného prodejce Apple.

Online zdroje
Online informace o servisu a podpoře naleznete na adrese www.apple.com/support.
Z místní nabídky vyberte svou zemi. Prohledejte databázi AppleCare Knowledge
Base, zkontrolujte případné aktualizace nebo se poraďte na diskusních fórech
věnovaných produktům Apple.

Nápověda na obrazovce
Odpovědi na řadu otázek a pokyny a informace k řešení potíží naleznete v Centru
nápovědy. Ve Finderu vyberte volbu Nápověda > Centrum nápovědy.

Informace o systému
Potřebujete-li získat informace o svém Macu mini, použijte aplikaci Informace o
systému. Tato aplikace vám ukáže, jaký hardware a software je nainstalován, jaké je
sériové číslo a verze operačního systému, kolik je instalováno paměti a podobně.
Otevřete Informace o systému (ve složce Utility na Launchpadu).

background image

65

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení

Servis a podpora AppleCare

Mac mini je dodáván s 90denním nárokem na technickou podporu a dvouletou
zárukou pokrývající opravu hardwaru v prodejnách Apple Retail Store nebo v
autorizovaném servisním středisku Apple. Rozsah záručního pokrytí můžete rozšířit
zakoupením rozšíření AppleCare Protection Plan. Více informací naleznete na adrese
www.apple.com/support/products nebo na webových stránkách pro příslušnou zemi
uvedených v tabulce.

Pokud potřebujete asistenci, telefonická podpora AppleCare vám pomůže s instalací
a otevřením aplikací nebo s řešením základních problémů. Volejte číslo nejbližšího
střediska podpory (prvních 90 dní je zdarma). Než budete kontaktovat podporu,
poznamenejte si datum koupě a sériové číslo počítače Mac mini.

Poznámka:  Vaše 90denní bezplatná telefonická podpora začíná datem zakoupení a
mohou se na ni vztahovat případné poplatky za telefonické spojení.

Společnost Apple nabízí také odbornou podporu pro Mac OS X Server. Tyto produkty
jdou nad rámec 90denní bezplatné podpory a nabízejí asistenci pro složitější
technické otázky po dobu celého jednoho roku.

Podpora AppleCare OS zahrnuje telefonické a e-mailové konzultace pro otázky
související se sítěmi a pracovními postupy v prostředí Mac OS X Lion Server. Podpora
AppleCare Help Desk nabízí pomoc se síťovou konfigurací prostředí Mac OS X Server a
správou sítě na úrovni grafického uživatelského rozhraní. Plány podpory AppleCare OS
zahrnují také podporu pro nástroje příkazového řádku a integraci smíšených platforem.
Máte k dispozici výběr ze tří úrovní podpory AppleCare OS – Select, Preferred a Alliance.
Další informace najdete na adrese www.apple.com/support/products/enterprise nebo
na webové stránce pro vaši zemi, která je uvedena v tabulce.

background image

66

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení

Země

Telefon

Webové stránky

Spojené státy americké

1-800-275-2273

www.apple.com/support/

Austrálie

(61) 1-300-321-456

www.apple.com/au/support

Canada (English)
(French)

1-800-263-3394

www.apple.com/ca/support
www.apple.com/ca/fr/
support

Irsko

(353) 1850 946 191

www.apple.com/ie/support

Nový Zéland

00800-7666-7666

www.apple.com/nz/support

Spojené království

(44) 0844 209 0611

www.apple.com/uk/support

Telefonní čísla se mohou měnit a mohou být zpoplatněna místními nebo národními
sazbami. Úplný seznam kontaktů najdete v Internetu:

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html