Mac mini - Kontrola problémů s hardwarem

background image

Kontrola problémů s hardwarem

Máte-li podezření na problém související s hardwarem počítače Mac mini, použijte
aplikaci Apple Hardware Test, která vám pomůže zjistit, zda chyba nespočívá v
některé z komponent počítače Mac mini.

Chcete-li spustit Apple Hardware Test:

1

Odpojte od Macu mini všechna externí zařízení kromě klávesnice, myši a monitoru.
Pokud je k počítači připojen ethernetový kabel, odpojte ho.

2

Restartujte Mac mini se stisknutou klávesou D.

3

Když se objeví obrazovka s výběrem aplikace Apple Hardware Test, vyberte jazyk.

4

Stiskněte klávesu Return nebo klikněte na šipku doprava.

5

Když se zobrazí hlavní obrazovka aplikace Apple Hardware Test (přibližně po 45
sekundách), postupujte podle pokynů na obrazovce.

6

Pokud Apple Hardware Test odhalí problém, zobrazí kód chyby. Než vyhledáte
podporu, poznamenejte si tento kód. Pokud Apple Hardware Test neodhalí chybu
hardwaru, mohou potíže souviset se softwarem.

Důležité: 

V případě, že se aplikace Apple Hardware Test po restartu nezobrazí,

restartujte počítač se stisknutou kombinací kláves Cmd (x)-Alt-D. Tím získáte
přístup k aplikaci Apple Hardware Test na Internetu. Počítač musí být připojen k síti
s přístupem k Internetu.

background image

60

Kapitola 4

Možné potíže a jejich řešení