Mac mini - Umístění sériového čísla produktu

background image

Umístění sériového čísla produktu

Sériové číslo Mac mini zjistíte následujícím způsobem:

Â

Podívejte se na spodní stranu počítače Mac mini.

Â

V řádku nabídek vyberte nabídku Apple () a poté vyberte volbu O tomto Macu.
Opakovaně klikejte na číslo verze pod nápisem „Mac OS X“. Cyklicky se zobrazí
informace o čísle verze Mac OS X, výrobní verzi a sériovém čísle.

Â

Otevřete Informace o systému (ve složce Utility na Launchpadu) a klikněte na volbu
Hardware.

background image

www.apple.com/environment

Centrum nápovědy

ergonomie

5