Mac mini - Příprava, nastavení, spuštění

background image

Příprava, nastavení, spuštění

background image

8

Kapitola 1

Příprava, nastavení, spuštění

Mac mini je navržen tak, aby jej uživatelé mohli snadno uvést do provozu a okamžitě
začít používat. Pokud je toto vaše první setkání s počítačem Mac mini nebo dosud
nemáte žádné zkušenosti s počítači Mac, bude pro vás tato kapitola velice užitečná.

Důležité: 

Než zapojíte Mac mini do zásuvky, přečtěte si všechny instalační a

bezpečnostní pokyny na Kapitola 5, „Důležité bezpečnostní informace” na stránce 68.

Jste-li zkušenými uživateli, je možné, že víte dost, abyste mohli začít. Určitě si
prostudujte Kapitola 2, „Život s počítačem Mac mini” na stránce 27, kde najdete popis
funkcí Macu mini.

Â

Pokud nebudete nyní ani v budoucnu přenášet všechny informace z jiného Macu
a rádi byste svůj Mac mini začali hned používat, můžete jej rychle nastavit pomocí
Průvodce nastavením. Více informací viz „Nastavení pomocí Průvodce nastavením”
na stránce 17.

Â

Chcete-li do svého Macu mini přenést všechny informace z jiného Macu, můžete
v Průvodci nastavením určit, z kterého počítače chcete informace přenést. Více
informací viz „Nastavení pomocí Průvodce nastavením” na stránce 17.

Â

Budete-li chtít do Macu mini po jeho nastavení přenést obsah z DVD nebo CD disků,
můžete nastavit jeden nebo více Maců nebo počítačů s Windows jako partnery
vašeho Macu mini. Více informací viz „Nastavení sdílení DVD a CD” na stránce 20.

background image

9

Kapitola 1

Příprava, nastavení, spuštění

Â

Používáte-li v Macu mini systém Mac OS X Lion Server, dokáže pracovat jako
hostitel poskytující všechny služby Lion Serveru. K nastavení serveru a přenosu
všech informací z jiného serveru Mac můžete použít průvodce Server Assistant.
Informace o použití serveru Mac a Lion Serveru zobrazíte v aplikaci Server výběrem
volby Nápověda pro Server z nabídky Nápověda. Další informace o softwaru
Mac OS X Lion Server najdete na webových stránkách Lion Serveru na adrese
www.apple.com/macosx/server.

Řadu odpovědí na své otázky naleznete v Centru nápovědy ve vašem Macu mini.
Informace o Centru nápovědy viz „Odpovědi na vaše dotazy” na stránce 37. Společnost
Apple může vydat nové verze a aktualizace svého softwaru, takže se obrázky v této
knize nemusí přesně shodovat s tím, co uvidíte na obrazovce.

background image

10

Kapitola 1

Příprava, nastavení, spuštění