Mac mini - Nastavení sdílení DVD a CD

background image

Nastavení sdílení DVD a CD

Potřebujete-li přímý přístup k CD a DVD diskům, můžete k USB rozhraní Macu mini
připojit externí optickou jednotku.
Také můžete nastavit partnerství mezi vaším Macem mini a jiným Macem nebo
počítačem s Windows, který je vybaven optickou diskovou jednotkou a je připojen ke
stejné kabelové nebo bezdrátové síti.

Jako počítač s optickou jednotkou lze použít Mac se systémem Mac OS X v10.4.10
nebo novějším nebo počítač s Windows 7, Windows XP nebo Windows Vista. V Macích
se systémem Mac OS X v10.5.3 nebo novějším je již sdílení DVD a CD nainstalováno.
Jako partnery můžete definovat více počítačů než jeden, nemůžete však používat více
než jeden partnerský počítač současně.

background image

21

Kapitola 1

Příprava, nastavení, spuštění

Mac nebo počítač s Windows

Mac mini

Bezdrátová základna

Â

Používáte-li ve druhém počítači Windows nebo starší verzi systému Mac OS X než
10.5.3, stáhněte si software Sdílení DVD nebo CD pro váš partnerský počítač:

Je-li druhým počítačem počítač s Windows, navštivte stránku support.apple.com/
kb/DL112 a stáhněte si instalátor Sdílení DVD nebo CD pro Windows.

Je-li druhým počítačem Mac se systémem Mac OS X v10.4.10–10.5.2, navštivte
stránku support.apple.com/kb/DL113 a stáhněte si instalátor Sdílení DVD nebo
CD pro Mac.

Důležité: 

Po instalaci balíku Sdílení DVD nebo CD do druhého Macu zkontrolujte, zda

používáte nejnovější verzi softwaru: Vyberte volbu Apple () > Aktualizace softwaru.
Nainstalujte všechny dostupné aktualizace systému Mac OS X.

background image

22

Kapitola 1

Příprava, nastavení, spuštění

Povolíte-li sdílení DVD a CD v Macu nebo počítači s Windows, můžete pak použít
funkci Vzdálený disk Macu mini. Pomocí funkce Vzdálený disk lze sdílet disky, které
vložíte do optické diskové jednotky v jiném počítači. Některé disky, například filmy a
hry na DVD, mohou být chráněny proti kopírování a tudíž pro ně nelze sdílení DVD a
CD použít.

Poznámka:  Pokyny pro povolení sdílení DVD a CD jsou k dispozici také na stránce
support.apple.com/kb/HT177.

Chcete-li povolit sdílení DVD a CD a jako druhý počítač používáte Mac, postupujte
takto:

1

Ujistěte se, že se váš Mac mini a druhý Mac nacházejí ve stejné bezdrátové síti.
Síť, ke které jste připojeni, můžete zkontrolovat pomocí stavové ikony AirPortu (Z)
v řádku nabídek.

2

Na druhém Macu vyberte volbu Apple () > Předvolby systému a poté otevřete Sdílení.

3

Na panelu Sdílení vyberte v seznamu Služba položku Sdílení DVD nebo CD. Chcete-li,
aby vás ostatní uživatelé museli před sdílením DVD a CD požádat o povolení, vyberte
volbu „Požadovat povolení použít moji jednotku DVD“.

Chcete-li povolit sdílení DVD a CD a používáte druhý počítač s Windows,
postupujte takto:

1

Ujistěte se, že se váš Mac mini a počítač s Windows nacházejí ve stejné bezdrátové síti.

2

V počítači s Windows otevřete ovládací panel Sdílení DVD nebo CD.

3

Vyberte volbu „Povolit vzdálené DVD nebo CD“. Chcete-li, aby vás ostatní uživatelé
museli před sdílením DVD a CD požádat o povolení, vyberte volbu „Požadovat
povolení použít moji jednotku DVD“.

background image

23

Kapitola 1

Příprava, nastavení, spuštění

Chcete-li použít sdílené DVD nebo CD, postupujte takto:

1

Vložte DVD nebo CD do optické diskové jednotky v druhém počítači.

2

Na svém Macu mini vyberte vzdálený disk, který se objeví mezi zařízeními na bočním
panelu Finderu. Pokud se zobrazí tlačítko „Požádat o použití“, klikněte na ně.

3

V druhém počítači na vyzvání klikněte na tlačítko Přijmout a povolte tak Macu mini
použití DVD nebo CD.

4

Jakmile vám bude disk zpřístupněn, můžete s ním na svém Macu mini pracovat stejně
jako obvykle.

Pokusíte-li se druhý počítač vypnout nebo vysunout sdílené DVD či CD v době, kdy
s ním váš Mac mini pracuje, zobrazí se zpráva informující o tom, že je disk používán.
Pokračovat můžete kliknutím na Pokračovat.