Mac mini - Přenos informací do vašeho Macu mini

background image

Přenos informací do vašeho Macu mini

Pokud jste do svého Macu mini nepřenesli informace v rámci počátečního nastavení,
můžete je přenést kdykoli později pomocí Průvodce přenosem dat. Průvodce
přenosem dat vám například umožní přenést do nového Macu mini váš uživatelský
účet ze starého Macu nebo PC i se všemi fotografiemi, hudbou a soubory. Informace
lze do Macu mini přenést také z disku nebo ze zálohy Time Machine.

Důležité: 

Chcete-li přenést informace ze serveru Mac, musíte tak učinit během

instalace serveru. Informace ze serveru nelze přenést po instalaci pomocí Průvodce
přenosem dat.

background image

24

Kapitola 1

Příprava, nastavení, spuštění

Aby bylo možné přenést informace z Macu nebo PC, musí být druhý počítač připojen
ke stejné kabelové nebo bezdrátové síti. Informace můžete přenést také z Macu, který
je připojen kabelem FireWire a spuštěn v režimu cílového disku. Nápovědu k přenosu
informací zobrazíte v Centru nápovědy vyhledáním textu „Průvodce přenosem dat“.