Mac mini - Uspání a vypnutí počítače Mac mini

background image

Uspání a vypnutí počítače Mac mini

Po ukončení práce můžete Mac mini uspat nebo vypnout.

Uspání počítače Mac mini

Pokud se chcete od počítače Mac mini vzdálit na kratší dobu, můžete jej místo
vypnutí uspat. Pokud váš Mac mini spí, můžete jej rychle probudit a vynechat přitom
proces spouštění.

background image

25

Kapitola 1

Příprava, nastavení, spuštění

Poznámka:  U serverů Mac mini se uspávání nedoporučuje, protože spící server
nemůže poskytovat služby.

Chcete-li uspat Mac mini, proveďte jednu z následujících operací:

Â

Z řádku nabídek vyberte příkaz Apple () > Uspat.

Â

Stiskněte zapínací tlačítko (®) na zadní straně Macu mini.

Â

Vyberte příkaz Apple () > Předvolby systému, klikněte na Úsporu energie a
nastavte čas spánku.

Â

Po dobu 3 sekund podržte tlačítko Přehrát/Pozastavit (’) na samostatně
dodávaném dálkovém ovladači Apple Remote.

Chcete-li probudit Mac mini ze spánku, stiskněte kteroukoliv klávesu na klávesnici
nebo kterékoliv tlačítko na ovladači Apple Remote. Po probuzení počítače Mac mini
jsou veškeré vaše aplikace, dokumenty a nastavení ve stejném stavu jako před
uspáním počítače.

Vypnutí počítače Mac mini

Nebudete-li Mac mini používat déle než několik dnů, vypněte jej. Vyberte příkaz Apple
() > Vypnout. Chcete-li Mac mini znovu zapnout, stiskněte zapínací tlačítko (®).

UPOZORNĚNÍ: 

Před přemístěním Mac mini vypněte. Přesouvání počítače Mac mini

s roztočeným pevným diskem může vést k poškození pevného disku, ztrátě dat
nebo nemožnosti nastartovat z pevného disku.

background image
background image

www.apple.com/cz/macosx

Centrum nápovědy

Mac OS X

2