Mac mini - Zvětšete svou paměť

background image

Zvětšete svou paměť

background image

42

Kapitola 3

Zvětšete svou paměť

Mac mini je dodáván s přinejmenším 2 GB paměti ve dvou 1 GB paměťových
modulech. Tyto moduly lze nahradit párem 2 GB nebo 4 GB paměťových modulů pro
maximálně 8 GB paměti.

Následující stránky vám ukážou, jak do vašeho Mac mini instalovat paměťové moduly.

VAROVÁNÍ: 

Apple doporučuje svěřit instalaci paměti technikům autorizovaným

společností Apple. Pro dojednání instalace kontaktujte autorizovaného poskytovatele
servisu nebo místní Apple Retail Store. Škody, které způsobíte na svém zařízení při
neodborné instalaci paměti, nejsou kryty omezenou zárukou na váš Mac mini.

background image

43

Kapitola 3

Zvětšete svou paměť