Mac mini - Opstille Mac mini

background image

Opstille Mac mini

Anbring Mac mini opad på et fast underlag. Brug kun den netledning, der fulgte med
Mac mini; andre netledninger virker måske ikke.

Vigtigt:

Afkølende luft føres ind i Mac mini gennem sprækken rundt om bunddækslet

og ud gennem ventilationshullerne på bagsiden. Anbring ikke Mac mini på et blødt
underlag (f.eks. et senge- eller gulvtæppe), som blokerer for luftstømmen rundt om
bunddækslet, og bloker ikke ventilationshullerne på bagsiden.

Trin 1:

Monter netledningen på bagsiden af Mac mini, og slut derefter den anden

ende til en stikkontakt.

®

HDMI

Ventilationsåbning

Indsugning af kold luft
(omkring foden)

background image

12

Kapitel 1

Klar, parat, start

Trin 2:

Du opretter forbindelse til Internet eller et netværk ved at slutte den ene

ende af et Ethernet-kabel til Mac mini og den anden ende til et kabel- eller DSL-
modem eller et netværk.

®

HDMI

Mac mini leveres også med AirPort Extreme-teknologi til trådløst netværk.
Du kan få flere oplysninger om, hvordan du indstiller en trådløs forbindelse, hvis du
vælger Hjælp > Hjælpcenter og søger efter “AirPort.”

background image

13

Kapitel 1

Klar, parat, start

Trin 3:

Tilslut USB-kablet fra tastaturet og musen.

®

HDMI

Mac mini leveres ikke med et tastatur og en mus, men du kan bruge næsten alle typer
USB-tastaturer og -mus. Hvis der er en USB-port (d) på tastaturet, kan du slutte musen
til USB-porten på tastaturet. Hvis ikke, kan du slutte musen til en USB-port (d) på
bagsiden af Mac mini.

Bemærk: Hvis du har Mac OS X Lion Server, kan du indstille det eksternt fra en anden
computer. Du kan få oplysninger ved at åbne programmet Server og vælge Server Help
på menuen Help.

background image

14

Kapitel 1

Klar, parat, start

Du kan bruge vinduet Tastatur til at ændre den måde, kombitasterne Skiftelås, ctrl,
Alternativ og Kommando (x) virker på. Du åbner vinduet Tastatur ved at vælge
Apple () > Systemindstillinger og klikke på Tastatur; klik derefter på Kombitaster, og
følg vejledningen på skærmen.

Hvis du bruger et USB-tastatur, der ikke er udviklet til Mac OS, har det muligvis ikke
kombitasterne Kommando (x) eller Alternativ, som er standardtaster på Apples
tastaturer. Hvis du har et tastatur fra en anden producent:

Â

Windows-tasten (symbolet på tasten ligner Windows-logoet) svarer til
Kommandotasten (x) på et Apple-tastatur.

Â

Alt-tasten svarer til Alternativtasten på et Apple-tastatur.

Hvis du bruger en USB-mus eller et USB-tastatur fra en anden producent, skal du
muligvis bruge softwaredrivere. Kig på producentens websted efter de nyeste
softwaredrivere.

Bruge et trådløst tastatur, en Magic Mouse eller et Magic Trackpad

Hvis du har købt et Apple Wireless Keyboard, en Magic Mouse eller et Magic Trackpad
med Mac mini, skal du følge de instruktioner, der fulgte med enheden, til at indstille
den til Mac mini.

background image

15

Kapitel 1

Klar, parat, start

Trin 4:

Slut et skærmkabel til HDMI- eller Thunderbolt-porten.

Der følger ingen skærm med Mac mini, men du kan tilslutte en skærm, som har:

Â

Et Mini DisplayPort- eller Thunderbolt-stik. Slut skærmen direkte til
Thunderbolt-porten.

Â

Et HDMI-stik. Slut skærmen direkte til HDMI-porten.

Â

Et DVI-stik. Brug det HDMI til DVI-mellemstik, der fulgte med Mac mini, til at slutte
skærmen til HDMI-porten.

Â

Et VGA-stik. Brug et Mini DisplayPort til VGA-mellemstik, og slut skærmen til
Thunderbolt-porten. Mellemstik kan købes på www.apple.com/dk/store og hos den
lokale Apple-forhandler.

HDMI-port

Thunderbolt-port

®

HDMI

HDMI

background image

16

Kapitel 1

Klar, parat, start

Trin 5:

Tryk på afbryderknappen (®) på bagsiden af Mac mini for at tænde den.

®

HDMI

®

Trin 6:

Konfigurer Mac mini med Indstillingsassistent eller Serverassistent.

Første gang du tænder Mac mini, starter Indstillingsassistent eller Serverassistent.
Indstillingsassistent hjælper dig med at skrive oplysningerne om internetforbindelsen
og indstille en brugerkonto på Mac mini. Fortsæt med at læse ”Indstille med
Indstillingsassistent” på side 17.

Serverassistent starter, hvis Mac mini bruger Mac OS X Lion Server. Du kan finde flere
oplysninger i ”Indstille med Serverassistent” på side 19.

background image

17

Kapitel 1

Klar, parat, start

Indstille med Indstillingsassistent

Du kan overføre oplysninger fra en anden Mac eller pc under indstillingen. Du kan
også bruge Indstillingsassistent til at overføre oplysninger fra en Time Machine-
sikkerhedskopi eller en anden disk.

Du skal evt. opdatere software, hvis der ikke er installeret Mac OS X version 10.5.3 eller
en nyere version. Hvis du vil overføre fra en pc, skal du hente Overførselsassistent til
Windows fra: http://apple.com/dk/migrate-to-mac.

Når du har startet Indstillingsassistent på Mac mini, kan du forlade den midt i
processen uden at slutte den, flytte til den anden computer, hvis du har brug for at
opdatere softwaren, og derefter vende tilbage til Mac mini og færdiggøre indstillingen.
Hvis du ikke bruger Indstillingsassistent til at overføre oplysninger, første gang
du starter Mac mini, kan du gøre det senere med Overførselsassistent. Åbn
Overførselsassistent i mappen Hjælpeprogrammer i Launchpad. Du kan få
hjælp til brug af Overførselsassistent ved at åbne Hjælpcenter og søge efter
“Overførselsassistent”.

Du indstiller Mac mini på følgende måde:

1

I Indstillingsassistent skal du følge instruktionerne på skærmen, indtil skærmen “Overfør
oplysninger til denne Mac” vises.

2

Foretag en standardindstilling eller en indstilling med overførsel, eller overfør
oplysninger fra en Time Machine-sikkerhedskopi eller en anden disk:

Â

Du foretager en standardindstiling ved at vælge “Overfør ikke nu” og klikke på Fortsæt.
Følg resten af instruktionerne til at vælge dit trådløse netværk, indstillle en konto og
slutte Indstillingsassistent.

background image

18

Kapitel 1

Klar, parat, start

Â

Du foretager en indstilling med overførsel ved at vælge “Fra en anden Mac eller pc” og
klikke på Fortsæt. Følg instruktionerne på skærmen for at vælge den Mac eller pc, du
vil overføre oplysninger fra. Din Mac eller pc skal være tilsluttet det samme netværk
med kabler eller trådløst. Du kan også tilslutte en anden Mac vha. et FireWire-kabel
og starte den igen for at bruge den som ekstern disk. Hvis du vil bruge en Mac som
ekstern disk, skal du genstarte computeren, mens du holder tasten T nede. Når
du har valgt din Mac eller pc, skal du følge instruktionerne på skærmen for at
overføre oplysninger.

Â

Hvis du vil overføre oplysninger fra en Time Machine-sikkerhedskopi eller en anden disk,
skal du vælge “Fra en Time Machine-sikkerhedskopi eller en anden disk” og klikke
på Fortsæt. Vælg den sikkerhedskopi eller den anden anden disk, som du vil
overføre oplysninger fra, og klik på Fortsæt. Følg instruktionerne på skærmen for
at overføre oplysningerne.

Hvis du ikke vil beholde eller bruge den anden computer, er det bedst at fjerne
godkendelsen af den gamle computer, så den ikke længere kan afspille musik, videoer
eller lydbøger, som du har købt fra iTunes Store. Hvis du fjerner godkendelsen af en
computer, kan sange, videoer og lydbøger, som du har købt, ikke afspilles af andre, og
du frigør en godkendelse til anden brug. Du kan få oplysninger om, hvordan du fjerner
godkendelsen, ved at vælge iTunes-hjælp på Hjælpemenuen i iTunes.

Søg efter opdateret software, når du har indstillet Mac mini. Vælg Apple () >
Softwareopdatering på menulinjen, og følg instruktionerne på skærmen.

background image

19

Kapitel 1

Klar, parat, start

Indstille med Serverassistent

Første gang du tænder Mac mini med Mac OS X Lion Server installeret, beder
Serverassistent dig om nogle grundlæggende oplysninger, som Lion Server skal bruge
for at kunne starte og oprette forbindelse til netværket. Vær klar til at indtaste følgende
oplysninger, første gang du tænder Mac mini:

Â

Et kontonavn og en adgangskode

Â

Et firmanavn, der er entydigt

Â

Et værtsnavn, der kan være til det lokale netværk, til det lokale netværk og
VPN-adgang fra internettet eller et internet-værtsnavn, som du har købt af en
administrator af domænenavne.

Â

Detaljerede netværksindstillinger, inklusive IP-adresse, subnetmaske og DNS-servere.
Netværksindstillingerne leveres evt. af internetrouteren eller en server på netværket.
I så fald skal de konfigureres, så serveren har samme IP-adresse hele tiden (statisk
adresse eller DHCP-reservation).

Du kan få hjælp til Serverassistent, hvis du klikker på hjælpeknappen i et vindue.
Du kan få hjælp til at indstille Mac OS X Lion Server eksternt på en Mac mini uden
tastatur, mus eller skærm, hvis du åbner programmet Server og vælger Server Help på
menuen Help.

Hvis du allerede har en Mac med Mac OS X Server version 10.5 eller en nyere version,
kan Serverassistent hjælpe dig med automatisk at overføre systemindstillinger,
tjenesteindstiloinger, brugerkonti, arkiver, programmer og andre oplysninger fra den
gamle Mac-server (alle modeller) til Mac mini. Brug en Ethernet-, FireWire- eller trådløs
forbindelse til at overføre oplysninger.

background image

20

Kapitel 1

Klar, parat, start

Du kan få oplysninger om arbejde med tjenesterne i Mac OS X Lion Server ved at åbne
programmet Server og vælge Server Help på menuen Help. Du kan læse mere om Mac
OS X Lion Server på webstedet om Lion Server på www.apple.com/dk/macosx/server.

Trin 7:

Tilpas skrivebordet, og vælg personlige indstillinger.

Du kan hurtigt tilpasse skrivebordet vha. Systemindstillinger. Vælg Apple () >
Systemindstillinger på menulinjen, eller klik på symbolet for Systemindstillinger
i Dock. Du kan få flere oplysninger, hvis du åbner Hjælpcenter og søger efter
“Systemindstillinger” eller efter navnet på det vindue, som du vil foretage ændringer i.

Vigtigt:

I vinduet Brugere & grupper kan du vælge en indstilling, som hjælper dig med

at nulstille log ind-adgangskoden, hvis du glemmer den. Du bør vælge indstillinger til
adgangskode, så snart du har indstillet computeren.