Mac mini - Overføre ekstra oplysninger til Mac mini

background image

Overføre ekstra oplysninger til Mac mini

Mac mini leveres med flere programmer installeret, inklusive softwarepakken iLife.
Mange andre programmer kan hentes på Internet. Hvis du vil installere programmer fra
tredjeparter, kan du:

Â

Åbne Mac App Store for at købe og hente programmer og endda hente nogle
programmer gratis.

Â

Installere programmer på Mac mini eller dele oplysninger vha. det optiske drev på en
anden Mac- eller Windows-computer (hvis Dvd- eller cd-deling er installeret og slået til).
Du kan finde flere oplysninger i ”Indstille Dvd- eller cd-deling” på side 20.

Â

Slut et eksternt optisk USB-drev til USB-porten på Mac mini, og indsæt installeringsdisken.