Mac mini - Sætte Mac mini på vågeblus eller lukke den ned

background image

Sætte Mac mini på vågeblus eller lukke den ned

Når du er færdig med at arbejde med Mac mini, kan du sætte den på vågeblus eller
lukke den ned.

Sætte Mac mini på vågeblus

Hvis du skal være væk fra Mac mini mindre end et par dage, kan du sætte den på
vågeblus i stedet for at lukke den ned. Når Mac mini er på vågeblus, kan den hurtigt
startes igen.

Bemærk: Vågeblus anbefales ikke til Mac mini server, fordi server ikke kan levere
tjenester, når den er på vågeblus.

background image

25

Kapitel 1

Klar, parat, start

Du kan sætte Mac mini på vågeblus på en af følgende måder:

Â

Vælg Apple () > Vågeblus på menulinjen.

Â

Tryk på afbryderknappen (®) bag på Mac mini.

Â

Vælg Apple () > Systemindstillinger, klik på Energibesparelse, og vælg et interval
for vågeblus.

Â

Hold knappen Afspil/pause (’) på Apple Remote (ekstraudstyr) nede i omkring
3 sekunder.

Du afbryder vågeblus på Mac mini ved at trykke på en vilkårlig tast på tastaturet eller
en knap på Apple Remote (ekstraudstyr). Når du afbryder vågeblus på Mac mini, er alle
indstillinger i programmer, dokumenter og Systemindstillinger de samme, som før du
satte den på vågeblus.

Lukke Mac mini ned

Hvis du ikke skal bruge Mac mini i nogle dage, skal du lukke den ned. Vælg Apple () >
Luk ned. Du tænder Mac mini igen ved at trykke på afbryderknappen (®).

BEMÆRK:

Luk Mac mini ned, før du flytter den. Hvis du flytter Mac mini, mens

harddisken roterer, kan det beskadige harddisken, så du mister data, og så
computeren ikke kan starte.

background image
background image

www.apple.com/dk/macosx

Hjælpcenter

Mac OS X