Mac mini - Bruge Apple Remote

background image

Bruge Apple Remote

Med Apple Remote (ekstraudstyr) kan du justere systemets lydstyrke, spille musik fra
iTunes-biblioteket, se lysbilledshow i iPhoto og kontrollere Keynote-præsentationer
Mac mini – alt sammen fra en afstand på op til 9,1 meter.

Apple Remote kan:

Â

Navigere i iTunes, iPhoto og Dvd-afspiller.

Â

Sætte Mac mini på vågeblus eller afbryde vågeblus.

Du bruger Apple Remote på følgende måde:

Â

Tryk på knappen Afspil/pause (’) for at starte eller afbryde afspilning af en sang, et
lysbilledshow eller en film.

Â

Tryk på knappen Højre eller Venstre for at hoppe til den næste eller forrige sang i
iTunes-biblioteket eller til det næste eller forrige kapitel i en dvd-film.

Â

Hold Højre eller Venstre nede for at spole hurtigt frem eller tilbage i en sang eller film.

Â

Tryk på Op eller Ned for at justere lydstyrken.

Op

Ned

Afspil/pause

Menu

Venstre

Højre

Vælg

background image

35

Kapitel 2

Livet med Mac mini

Danne par med Apple Remote

Du sikrer dig, at Mac mini kun kan betjenes med din Apple Remote, ved at “parre” dem.
Det er praktisk, hvis du bruger Mac mini, hvor der er andre Mac-computere, andre
fjernsyn, andet lydudstyr eller andre enheder, som bruger en infrarød fjernbetjening.

Du parrer en Apple Remote og Mac mini på følgende måde:

1

Peg med fjernbetjeningen på IR-modtageren på forsiden af Mac mini fra en afstand på
8 til 10 cm.

2

Hold knappen Højre og Menu (») nede samtidig i 5 sekunder.
Når enhederne er parret, vises der et kædesymbol (

) på skærmen.

Du ophæver pardannelsen med en Apple Remote og Mac mini på følgende måde:

1

Vælg Apple () > Systemindstillinger på menulinjen.

2

Klik på Sikkerhed, og klik derefter på Slet pardannelse.

Du kan få flere oplysninger om brug af Apple Remote eller udskiftning af batteriet i
den dokumentation, der fulgte med Apple Remote.

Slå IR-modtagelse fra

Hvis du vil forhindre, at Mac mini kan betjenes af alle fjernbetjeninger, kan du i vinduet
Sikkerhed slå IR-modtagelse fra.

Du slår IR-modtagelse fra på følgende måde:

1

Vælg Apple () > Systemindstillinger på menulinjen, og klik på Sikkerhed.

2

Vælg afkrydsningsfeltet “Slå IR-modtager til fjernbetjening fra”.

background image

36

Kapitel 2

Livet med Mac mini