Mac mini - Problemer, der forhindrer dig i at bruge Mac mini

background image

Problemer, der forhindrer dig i at bruge Mac mini

Hvis Mac mini ikke reagerer, eller markøren ikke flytter sig

Â

Sørg for, at musen og tastaturet er tilsluttet. Tag stikkene ud, og sæt dem i igen. Sørg
for, at stikkene sidder korrekt. HVis du har trådløse indtastningsenheder, skal du
kontrollere, om batterierne er opladte. Prøv at slukke og tænde evt. trådløse enheder.

Â

Prøv at afbryde de programmer, der giver problemer. På et Apple-tastatur skal du
holde Alternativ- og Kommandotasten (x) nede og trykke på esc-tasten. På andre
tastaturer skal du holde Windows- og Alt-tasten nede og trykke på Esc. Hvis der vises
en dialog, skal du vælge det program, der er frosset fast, og klikke på Afbryd. Start
derefter Mac mini igen for at sikre dig, at problemet er løst.

Â

Hold afbryderknappen (®) på bagsiden af Mac mini nede i fem sekunder for at lukke
computeren ned.

Â

Tag netledningen ud af Mac mini. Monter derpå netledningen igen, og tryk på
afbryderknappen (®) for at starte Mac mini.

background image

50

Kapitel 4

Problem? Find en løsning

Hvis problemet opstår igen, når du bruger et bestemt program, kan du spørge
producenten, om programmet er kompatibelt med den version af Mac OS X, der er
installeret på Mac mini.

Besøg webstedet www.apple.com/dk/downloads eller producentens websted, og læs
mere om support og kontaktoplysninger til den software, der fulgte med Mac mini.

Hvis problemet opstår ofte, kan du prøve at reparere disken, gendanne software fra en
sikkerhedskopi eller genintsallere systemsoftwaren vha. Mac OS X-hjælpeprogrammer
(se ”Reparere, gendanne eller geninstallere Mac OS X-software” på side 52).

Hvis Mac mini fryser fast under start, eller der vises et symbol med et blinkende
spørgsmålstegn

Â

Vent nogle sekunder. Hvis Mac mini stadig ikke starter, skal du lukke den ned ved
at holde afbryderknappen (®) nede i 8 til 10 sekunder. Derefter skal du holde
Alternativtasten nede og atter trykke på afbryderknappen (®) for at starte Mac mini
igen. Bliv ved med at holde Alternativtasten nede, indtil Mac mini starter, og klik
derefter på pilen under symbolet for den harddisk, du vil bruge som startdisk.
Når Mac mini er startet, skal du åbne Systemindstillinger og klikke på Startdisk. Vælg
en lokal Mac OS X-systemmappe.

Â

Hvis problemet opstår ofte, skal du evt. geninstallere systemsoftwaren (se ”Reparere,
gendanne eller geninstallere Mac OS X-software” på side 52).

Hvis Mac mini ikke starter

Â

Sørg for, at netledningen er sluttet til Mac mini og til en stikkontakt, der virker.

background image

51

Kapitel 4

Problem? Find en løsning

Â

Start computeren igen, og hold Kommandotasten (x) og R nede, indtil den er startet
igen. Når Mac OS X-hjælpeprogrammer vises, skal du vælge, om du vil reparere
disken, gendanne softwaren eller geninstallere Mac OS X og Apple-programmer fra
vinduet Mac OS X-hjælpeprogrammer. Du kan finde flere oplysninger i ”Reparere,
gendanne eller geninstallere Mac OS X-software” på side 52.

Â

Tryk på afbryderknappen (®), og hold med det samme Kommandotasten (x),
Alternativtasten, P og R på et Apple-tastatur nede, indtil du hører startlyden
anden gang. På den måde nulstiller du parameterhukommelsen (PRAM). Med
andre tastaturer skal du trykke på afbryderknappen (®) og med det samme holde
Windows-tasten, Alt, P og R nede.

Â

Afmonter netledningen, og vent mindst 30 sekunder. Monter netledningen påny, og
tryk på afbryderknappen (®) igen for at starte Mac mini.

Â

Hvis du stadig ikke kan starte Mac mini, kan du i afsnittet “Yderligere oplysninger,
service og support” på side 62 læse, hvordan du kontakter Apple, hvis du har behov
for service.

Hvis Mac mini ikke kan oprette forbindelse til en anden computers optiske drev
Hvis du vil bruge tjenester som f.eks. Overførselsassistent, Dvd- eller cd-deling og
iTunes-musikdeling, skal både Mac mini og den anden computer have forbindelse
til det samme netværk. Hvis Mac mini bruger en trådløs forbindelse, og den
anden computer er sluttet til en router fra en tredjepart via Ethernet, skal du se i
dokumentationen til routeren for at sikre, at den understøtter brofunktion mellem et
trådløst netværk og et netværk med kabler.

background image

52

Kapitel 4

Problem? Find en løsning

Hvis indstillinger for dato og tid gentagne gange går tabt

Â

Du skal måske få udskiftet computerens interne sikkerhedsbatteri. Se ”Yderligere
oplysninger, service og support” på side 62, hvis du vil vide, hvordan du kontakter
Apple med henblik på service.