Mac mini - Problemer med trådløs kommunikation

background image

Problemer med trådløs kommunikation

Hvis der opstår problemer med trådløs kommunikation:

Â

Sørg for, at den computer eller det netværk, du vil oprette forbindelse til, fungerer og
er udstyret med en enhed, der giver adgang via trådløs kommunikation.

Â

Sørg for, at softwaren er konfigureret i henhold til de instruktioner, der fulgte med
basen eller adgangspunktet.

background image

61

Kapitel 4

Problem? Find en løsning

Â

Sørg for, at den anden computer eller adgangsmodulet til netværket er inden for
rækkevidde af Mac minis antenne. Elektronisk udstyr og metalgenstande kan forstyrre
den trådløse kommunikation, så rækkevidden nedsættes. Du kan måske forbedre
modtagekvaliteten ved at dreje eller flytte Mac mini.

Â

Kontroller Wi-Fi-statusmenuen (Z) på menulinjen. Signalstyrken vises med op til fire
streger. Hvis signalstyrken er svag, kan du prøve at flytte computeren.

Â

Vælg Hjælp > Hjælpcenter, og søg efter “AirPort”. Se også de instruktioner, der fulgte
med den trådløse enhed.