Mac mini - Yderligere oplysninger, service og support

background image

Yderligere oplysninger, service og support

Mac mini har ingen dele, der kan udskiftes eller repareres af brugeren, undtagen
hukommelsen. Hvis Mac mini skal til service, skal du indlevere den hos en Apple
Authorized Service Provider eller kontakte Apple. Du kan finde flere oplysninger om
Mac mini på internettet, i hjælpen på skærmen, Oplysninger om system eller i Apple
Hardware Test.

Hvis du vil have en certificeret tekniker til at installere ekstra hukommelse, skal du kontakte
en Apple Authorized Service Provider eller henvende dig hos en Apple-forhandler.

Kilder på internettet
Du kan få oplysninger om service og support på internettet på www.apple.com/dk/
support. Vælg dit land på lokalmenuen. Du kan søge i AppleCare Knowledge Base, søge
efter softwareopdateringer eller få hjælp fra Apples diskussionsfora.

Hjælp på skærmen
Du kan finde svar på mange af dine spørgsmål samt instruktioner og oplysninger om
fejlfinding i Hjælpcenter. Vælg Hjælp > Hjælpcenter i Finder.

Oplysninger om system
Brug Oplysninger om system til at få oplysninger om Mac mini. Her kan du se,
hvilken hardware og software der er installeret, serienummeret og versionen på
operativsystemet, hvor megen hukommelse der er installeret osv. Åbn Oplysninger om
system (i mappen Hjælpeprogrammer i Launchpad).

background image

63

Kapitel 4

Problem? Find en løsning

AppleCare-service og -support

Mac mini leveres med 90 dages teknisk support og et års reparationsdækning af hardware
hos en Apple-forhandler eller hos et autoriseret Apple-reparationscenter, f.eks. en Apple
Authorized Service Provider (AASP). Du kan udvide dækningen ved at købe AppleCare
Protection Plan. Du kan få oplysninger på www.apple.com/dk/support/products eller
besøge dit lands websted som vist i tabellen.

Hvis du har brug for yderligere hjælp, kan du via AppleCare-telefonsupport få
hjælp til at installere og åbne programmer samt grundlæggende fejlfinding. Ring
til det nærmeste supportcenter (de første 90 dage er gratis). Hav købsdatoen og
serienummeret på Mac mini ved hånden, når du ringer op.

Bemærk: Dine 90 dages gratis telefonsupport starter på købsdatoen
(evt. mod telefonafgifter).

Apple tilbyder også support fra eksperter til Mac OS X Server. Ud over den gratis
support i 90 dage yder disse produkter assistance med komplicerede tekniske
problemer i et helt år.

AppleCare OS Support yder support via telefon og e-post til problemer med netværk
og arbejdsgange i Mac OS X Lion Server-miljøer. AppleCare Help Desk Support yder
assistance til Mac OS X Server-netværkskonfiguration og serveradministration via
den grafiske brugergrænseflade. AppleCare OS Support-aftalerne inkluderer også
support til kommandolinjeværktøjer og integration i blandede miljøer. Vælg mellem
tre niveauer af AppleCare OS Support – Select, Preferred eller Alliance. Du kan få flere
oplysninger på www.apple.com/dk/support/products/enterprise eller besøge dit lands
websted som vist i tabellen.

background image

64

Kapitel 4

Problem? Find en løsning

Land

Telefon

Websted

Danmark

+45 70 10 20 07

www.apple.com/dk/support

Finland

+358 0800 96162

www.apple.com/fi/support

Holland

+31 0900 7777 703

www.apple.com/nl/support

Norge

+47 815 00 158

www.apple.com/no/support

Sverige

+46 0771 199 519

www.apple.com/se/support

Telefonnumre kan ændres, og lokale og nationale telefontakster gælder. Der findes en
komplet liste på internettet:

www.apple.com/support/contact/phone_contacts.html