Mac mini - Vigtige oplysninger om håndtering

background image

Vigtige oplysninger om håndtering

BEMÆRK:

Hvis du ikke følger disse instruktioner, risikerer du at beskadige Mac mini

eller andre genstande.

Driftsomgivelser Brug af Mac mini uden for dette temperaturudsnit kan påvirke ydeevnen:

Â

Driftstemperatur: 10° til 35° C

Â

Opbevaringstemperatur: -40° til 47° C

Â

Relativ luftfugtighed: 5% til 95% (ikke kondenserende)

Â

Maks. driftshøjde: 3048 m

Tænde Mac mini Tænd aldrig Mac mini, hvis alle de interne og eksterne dele ikke er på
plads. Det kan være farligt, og du risikerer at beskadige Mac mini, hvis du bruger den,
selvom der mangler nogle dele.

background image

69

Kapitel 5

Sidst, men ikke mindst

Transportere Mac mini Før du løfter eller flytter Mac mini, skal du lukke den ned
og afmontere alle de kabler og ledninger, der er sluttet til den. Hvis du transporterer
Mac mini i en taske eller mappe, skal du sørge for, at der ikke er nogen løse genstande,
f.eks. mønter og papirclips, der kan komme ind i computerens ventilationsåbninger
eller sidde fast i en port.

Brug af stik og porte Tving aldrig et stik ind i en port. Når du tilslutter en enhed, skal
du sikre dig, at der ikke er snavs i porten, at stikket passer til porten, og at du holder
stikket korrekt i forhold til porten.

Opbevare Mac mini Hvis du skal opbevare Mac mini i længere tid, skal du anbringe
den et køligt sted (ideelt ved 22° C).

Rengøre Mac mini Når du vil rengøre Mac mini på ydersiden, skal du først lukke
Mac mini ned og derefter afmontere strømforsyningen. Brug derefter en fugtig,
blød, fnugfri klud til at rengøre computerens kabinet. Undgå, at der kommer væske
ind i eventuelle åbninger. Undgå at sprøjte væske direkte på computeren. Brug ikke
aerosolspraydåser og opløsnings- eller slibemidler, som kan beskadige kabinettet.

background image

70

Kapitel 5

Sidst, men ikke mindst