Mac mini - Vigtige oplysninger om sikkerhed

background image

Vigtige oplysninger om sikkerhed

ADVARSEL:

Hvis du ikke overholder disse instruktioner om sikkerhed, kan der opstå

fare for brand, elektrisk stød eller andre personskader eller skader.

Korrekt håndtering Anbring Mac mini på en stabil overflade, så der er plads til, at
luften kan cirkulere under og rundt om computeren. Anbring ikke Mac mini på en
pude eller et andet blødt underlag, da det kan blokere ventilationshullerne. Skub aldrig
nogen genstande ind i ventilationshullerne.

Vand og våde steder Hold Mac mini væk fra væsker, f.eks. drikkevarer, håndvaske,
badekar, brusere osv. Beskyt Mac mini mod fugt og våde omgivelser, f.eks. regn, sne
og tåge.

background image

67

Kapitel 5

Sidst, men ikke mindst

Høreskader Der er fare for permanente høreskader, hvis øre- eller hovedtelefoner
bruges med høj lydstyrke. Selvom du vænner dig til en høj lydstyrke, så den virker helt
normal, kan du få høreskader. Hvis du oplever ringen for ørerne eller har svært ved at
skelne ordene, når folk taler, skal du holde op med at bruge høretelefonerne og få din
hørelse undersøgt. Jo højere lydstyrken er, jo kortere tid går der, før din hørelse kan
risikere at blive påvirket. Eksperter anbefaler følgende for at undgå høreskader:

Â

Begræns den tid, du bruger hoved- eller øretelefoner med høj lydstyrke.

Â

Undgå at skrue op for lyden for at overdøve støj fra omgivelserne.

Â

Skru ned for lyden, hvis du ikke kan høre personer i nærheden, som taler til dig.

Højrisikoområder Computeren er ikke beregnet til at blive brugt i atomanlæg, i
systemer til luftfartsnavigering og -kommunikation, i flyveledersystemer eller til
andre formål, hvor computersvigt kan føre til dødsfald, personskader eller alvorlige
miljømæssige skader.

Vigtigt:

Elektrisk udstyr kan være farligt, hvis det benyttes forkert. Børn må kun benytte

dette eller lignende produkter sammen med voksne. Lad ikke børn få adgang til det
indre af elektriske produkter eller til kabler.

Reparer ikke udstyret selv

Mac mini har ingen dele, der kan udskiftes eller repareres af brugeren, undtagen
hukommelsen. Du installerer hukommelse som beskrevet i instruktionerne i Kapitel
3. Med undtagelse af hukommelse skal du ikke udskifte eller reparere komponenter
indeni Mac mini. Hvis Mac mini har brug for service, skal du kontakte en Apple
Authorized Service Provider eller Apple. Se ”Yderligere oplysninger, service og support”
på side 62.

background image

68

Kapitel 5

Sidst, men ikke mindst

ADVARSEL:

Hvis du udfører andre justeringer eller procedurer end dem, der er beskrevet

i dokumentationen til computeren, risikerer du at blive udsat for farlig stråling.

Hvis du installerer andre komponenter end hukommelse, kan du risikere at ødelægge
dit udstyr, og skader af den type dækkes ikke af den begrænsede garanti på Mac mini.

ADVARSEL:

Skub aldrig nogen objekter ind gennem ventilationsåbningerne i

kabinettet. Det kan være farligt, og du risikerer at beskadige computeren.