Mac mini - Udvid hukommelsen

background image

Udvid hukommelsen

3

background image

40

Kapitel 3

Udvid hukommelsen

Mac mini leveres med mindst 2 GB hukommelse i et par 1 GB hukommelsesenheder.
Du kan udskifte dem med et par 2 GB eller 4 GB hukommelsesenheder, op til maksimalt
8 GB hukommelse.

På de følgende sider kan du se, hvordan du installerer hukommelsesenheder i Mac mini.

ADVARSEL:

Apple anbefaler, at du lader en Apple-tekniker installere hukommelse.

Kontakt en Apple Authorized Service Provider eller en Apple-forhandler for at få
installeret hukommelse. Skader, som opstår, fordi du installerer hukommelse, dækkes
ikke af den begrænsede garanti på Mac mini.

background image

41

Kapitel 3

Udvid hukommelsen