Mac mini - Installere hukommelse

background image

Installere hukommelse

Mac mini har to hukommelsespladser, hvor du kan installere et par 1 GB, 2 GB eller
4 GB hukommelsesenheder, op til maksimalt 8 GB hukommelse. Du opnår den bedste
ydeevne ved ikke at blande enheder af forskellig størrelse; installer altid to identiske
hukommelsesenheder.

Hukommelsesenheder til Mac mini skal have følgende specifikationer:

Â

SO-DIMM-format (Small Outline Dual Inline Memory Module).

Â

1333 MHz, PC3-10600E, kompatibel med DDR3 (også kaldet DDR3 1333).

Â

Uden buffer og ikke registreret.

Du kan købe Apple-hukommelse hos en autoriseret Apple-forhandler og i Apple Store
på www.apple.com/dk/store.

ADVARSEL:

Luk altid Mac mini ned, og afmonter netledningen, før du installerer

hukommelse. Installer aldrig hukommelse, mens Mac mini er tilsluttet en stikkontakt.

Trin 1:

Sluk Mac mini.

Vælg Apple () > Luk ned.

Trin 2:

Afmonter alle kabler.

Afmonter netledningen og alle andre kabler fra Mac mini.

background image

42

Kapitel 3

Udvid hukommelsen

Trin 3:

Fjern undersiden af kabinettet.

Læg Mac mini med bunden opad på en blød klud eller et håndklæde, og roter derefter
bunddækslet mod uret, så det låses op.

Ikke låst

Tryk på dækslet, så det springer op i den modsatte side, og fjern dækslet.

Tryk her

Løft her

background image

43

Kapitel 3

Udvid hukommelsen

Trin 4:

Fjern de originale hukommelsesenheder.

Spred forsigtigt klemmerne i enderne af den øverste hukommelsesenhed så meget, at
den frie kant kan springe op.

Låseklemmer

Træk enheden ud af pladsen.

Gentag proceduren for at fjerne den nederste hukommelsesenhed.

background image

44

Kapitel 3

Udvid hukommelsen

Trin 5:

Installer de nye enheder.

Tryk forsigtigt den side med hakket på den nye hukommelsesenhed ind i den nederste
plads, og sørg for, at den anden side er løftet lidt.

Hak

Tryk ned på den løftede side, indtil klemmerne klikker på plads.

Gentag proceduren for at installere den øverste hukommelsesenhed.

background image

45

Kapitel 3

Udvid hukommelsen

Trin 6:

Monter undersiden af kabinettet igen.

Monter undersiden af kabinettet igen, og brug justeringsprikkerne til at anbringe
dækslet i den ulåste position.

Juster

prikkerne

Roter dækslet med uret for at låse det.

Låst

ADVARSEL:

Tilslut ikke netledningen, og tænd ikke Mac mini, før du har monteret

underdækslet. Brug aldrig Mac mini uden dækslet monteret.

background image

46

Kapitel 3

Udvid hukommelsen

Trin 7:

Tilslut kablerne igen.

Tilslut netledningen og alle andre kabler, du afmonterede.

Trin 8:

Kontroller den nye hukommelse.

Tryk på afbryderknappen for at tænde Mac mini.

Når Mac OS-skrivebordet vises, skal du vælge Apple () > Om denne Mac og
kontrollere, at den anførte mængde hukommelse er korrekt.

Hvis den anførte mængde hukommese ikke er korrekt, eller hvis Mac mini gentagne
gange afspiller tre toner, har den problemer med at genkende en hukommelsesenhed.
I så fald skal du lukke Mac mini ned, kontrollere, at enhedernes specifikationer opfylder
kravene på side 41 og derefter gennemgå instruktionerne til installering af hukommelse
for at sikre dig, at enhederne er installeret korrekt. Hvis du stadig har problemer, skal
du fjerne hukommelsen og se i det supportmateriale, der fulgte med computeren, eller
kontakte den forhandler, hvor du købte hukommelsen.

background image

www.apple.com/dk/support

Hjælpcenter

hjælp