Mac mini - Apple Remote -kaukosäätimen käyttäminen

background image

Apple Remote -kaukosäätimen käyttäminen:

Â

Toista kappale, esitys tai elokuva tai keskeytä toisto painamalla Toisto/tauko-
painiketta (’).

Â

Siirry seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen iTunes-kirjastossa tai seuraavaan tai
edelliseen kappaleeseen DVD-elokuvassa painamalla oikealle tai vasemmalle.

Â

Kelaa kappaletta tai elokuvaa eteen- tai taaksepäin pitämällä oikeaa tai vasenta
painettuna.

Â

Säädä äänenvoimakkuutta painamalla ylös tai alas.

Ylös

Alas

Toisto/tauko

Menu-
painike

Vasen

Oikea

Valitse

background image

35

Luku 2

Elämä Mac minin kanssa

Apple Remote -kaukosäätimen asettaminen laitteen pariksi

Jos haluat, että Mac miniäsi voidaan hallita ainoastaan omalla Apple Remote
-kaukosäätimelläsi, voit asettaa sen Mac minin pariksi. Tästä on hyötyä, jos käytät Mac
miniäsi paikassa, jossa on muita Mac-tietokoneita, televisioita ja äänilaitteita tai muita
infrapunakaukosäädintä käyttäviä laitteita.

Apple Remote -kaukosäätimen asettaminen Mac minin pariksi:

1

Osoita kaukosäätimellä Mac minin etupuolella olevaa infrapunavastaanotinta 8–10
cm:n etäisyydeltä.

2

Pidä oikeaa painiketta ja Menu-painiketta (») painettuna yhtä aikaa 5 sekunnin ajan.
Parin asettamisen jälkeen näytölle tulee näkyviin ketjukuvake (

).

Apple Remote -kaukosäätimen ja Mac minin parin purkaminen:

1

Valitse valikkoriviltä Omenavalikko () > Järjestelmäasetukset.

2

Osoita Suojaus ja osoita sitten Poista pari.

Katso lisätietoja lisävarusteena saatavan Apple Remote -kaukosäätimen käyttämisestä
ja pariston vaihtamisesta sen dokumentaatiosta.

Infrapunavastaanoton asettaminen pois päältä

Jos haluat, että Mac miniäsi ei voida hallita millään kaukosäätimellä, voit asettaa
infrapunavastaanoton pois päältä Suojaus-asetuksista.

Infrapunavastaanoton asettaminen pois päältä:

1

Valitse valikkoriviltä Omenavalikko () > Järjestelmäasetukset ja osoita sitten Suojaus.

2

Merkitse ”Estä kaukosäätimen infrapunan vastaanotto” -valintaneliö.

background image

36

Luku 2

Elämä Mac minin kanssa