Mac mini - Ongelma ja sen ratkaisu

background image

Ongelma ja sen ratkaisu

4

background image

48

Luku 4

Ongelma ja sen ratkaisu

Joskus Mac minin kanssa työskennellessä saattaa esiintyä ongelmia. Seuraavassa
on vianmääritysvinkkejä, joita kannattaa kokeilla ongelmatilanteissa. Lisää
vianmääritystietoja löytyy Ohjekeskuksesta tai Mac minin Palvelu ja tuki -sivustolta
osoitteesta www.apple.com/fi/support/macmini.

Mac minin kanssa esiintyviin ongelmiin on yleensä helppo ja nopea ratkaisu. Mieti,
mitkä olosuhteet edelsivät ongelmaa. Kirjoita ylös asiat, joita teit ennen ongelman
ilmenemistä. Tämä voi auttaa rajaamaan mahdolliset syyt ha löytämään tarvitsemasi
vastaukset. Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin:

Â

Ohjelmat, joita käytit ennen ongelman ilmaantumista. Ongelmat, jotka esiintyvät
vain tietyn ohjelman kanssa, saattavat osoittaa, että ohjelma ei ole yhteensopiva
tietokoneeseen asennetun Mac OS -version kanssa.

Â

Asennetut uudet ohjelmistot, varsinkin ohjelmistot, jotka lisäävät kohteita
Järjestelmä-kansioon.

Â

Asennetut uudet laitteet, kuten muisti ja oheislaitteet.

VAROITUS: 

Älä yritä avata Mac miniä muulloin kuin muistia asentaessasi. Jos Mac

mini tarvitsee huoltoa, katso kohta ”Lisätiedot, huolto ja tuki” sivulla 62, jossa kerrotaan,
miten voit ottaa yhteyttä Applen valtuuttamaan huoltoon tai suoraan Appleen. Mac
minissä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia muistia lukuun ottamatta.

background image

49

Luku 4

Ongelma ja sen ratkaisu