Mac mini - Mac OS X -ohjelmiston korjaaminen, palauttaminen ja asentaminen uudelleen

background image

Mac OS X -ohjelmiston korjaaminen, palauttaminen ja

asentaminen uudelleen

Jos sinulla on ongelmia Mac-ohjelmiston tai -laitteiston kanssa, Mac OS X:ssä on
korjaus- ja palautuslisäohjelmia, jotka voivat poistaa ongelmia ja jopa palauttaa
ohjelmistoin alkuperäisiin tehdasasetuksiin. Voit käyttää näitä lisäohjelmia ohjelmalla
Mac OS X -lisäohjelmat, vaikka tietokone ei käynnistyisikään oikein.

Ohjelmalla Mac OS X -lisäohjelmat voit:

Â

Palauttaa ohjelmiston ja datan Time Machine-varmuuskopiosta.

Â

Asentaa Mac OS X Lionin ja Apple-ohjelmat uudelleen.

background image

53

Luku 4

Ongelma ja sen ratkaisu

Â

Korjata tietokoneen levyn Levytyökalun avulla.

Â

Palauttaa tietokoneen tehdasasetuksiin tyhjentämällä sen levyn ja asentamalla
Mac OS X Lionin ja Apple-ohjelmat uudelleen.

Jos tietokone havaitsee ongelman, se avaa ohjelman Mac OS X -lisäohjelmat
automaattisesti. Voit myös avata sen käsin käynnistämällä tietokoneen uudelleen.

Ohjelman Mac OS X -lisäohjelmat avaaminen:

m

Käynnistä tietokone uudelleen painaen samalla Komento-näppäintä (x) ja R-näppäintä.

Tärkeää: 

Jos ohjelma Mac OS X -lisäohjelmat ei tule näkyviin uudelleenkäynnistyksen

jälkeen, avaa ohjelma Mac OS X -lisäohjelmat internetistä pitämällä painettuna
yhdistelmää Komento (x)-Optio-R ja käynnistämällä tietokone uudelleen. Tietokoneen
on oltava liitettynä verkkoon, josta on yhteys internetiin.

Jotkin Mac OS X -lisäohjelmat -osion lisäohjelmat tarvitsevat yhteyden internetiin
ja Mac App Storeen. Varmista tarvittaessa, että tietokone on yhteydessä internetiin
ethernet- tai Wi-Fi-verkon kautta.

Wi-Fi-verkon kautta yhdistäminen:

1

Valitse verkko näytön oikeassa yläkulmassa olevasta Wi-Fi-tilavalikosta.

2

Kirjoita tarvittaessa verkon salasana.

Jos haluat liittyä suljettuun verkkoon, valitse Liity muuhun verkkoon. Syötä verkon nimi
ja salasana.

background image

54

Luku 4

Ongelma ja sen ratkaisu

Levyn korjaaminen Levytyökalun avulla

Jos sinulla on ongelma tietokoneen kanssa tai jos käynnistät tietokoneen ja näet Mac
OS X -lisäohjelmat -osion, sinun on ehkä korjattava tietokoneen levy.

1

Valitse Levytyökalu Mac OS X -lisäohjelmat -osiosta ja osoita Jatka.

2

Valitse vasemmalla olevasta luettelosta levy tai osio ja osoita sitten Korjaus-välilehteä.

3

Osoita Korjaa levy.
Jos Levytyökalu ei pysty korjaamaan levyä, varmuuskopioi niin paljon tietoja kuin
mahdollista ja noudata sitten ohjeita kohdassa ”Mac OS X Lionin ja Apple-ohjelmien
asentaminen uudelleen” sivulla 55.

Jos haluat tietoja Levytyökalusta ja sen valinnoista, etsi niitä Ohjekeskuksesta tai avaa
Levytyökalu (Launchpadin Lisäohjelmat-kansiossa) ja valitse Ohje > Levytyökalu-ohje.

Tietojen palauttaminen Time Machine -varmuuskopiosta

Jos loit aiemmin Time Machine -varmuuskopion, palauta tietokoneen sisältö aiempaan
tilaan Palautus-lisäohjelmalla.

Käytä Time Machine -varmuuskopiota vain sen tietokoneen tietojen palauttamiseen,
josta varmuuskopio on tehty. Jos haluat siirtää tietoja uuteen tietokoneeseen, käytä
Siirtymisapuria.

1

Jos varmuuskopiosi on Time Capsulessa, varmista, että Mac minisi on yhteydessä
ethernet-verkkoon tai Wi-Fi-verkkoon. (Luo yhteys Wi-Fi-verkkoon, noudata ohjeita
kohdassa sivu 53.)

2

Valitse Mac OS X -lisäohjelmat -osiossa Palauta Time Machine -varmuuskopiosta ja
osoita Jatka.

3

Valitse levy, joka sisältää Time Machine -varmuuskopion ja noudata näytöllä näkyviä ohjeita.

background image

55

Luku 4

Ongelma ja sen ratkaisu

Mac OS X Lionin ja Apple-ohjelmien asentaminen uudelleen

Joissakin tilanteissa voi joutua asentamaan Mac OS X:n ja Apple-ohjelmat uudelleen.
Uudelleenasennus voidaan tehdä sen vaikuttamatta tiedostoihin ja käyttäjäasetuksiin.

Tärkeää: 

Mac OS X -lisäohjelmat -ohjelma myös asentaa uudelleen ja palauttaa Mac

OS X Lion Server -ohjelmiston, jos se on asennettuna Mac miniin.

1

Varmista, että Mac mini on yhteydessä internetiin ethernet- tai Wi-Fi-verkon kautta.
(Luo yhteys Wi-Fi-verkkoon, noudata ohjeita kohdassa sivu 53.)

2

Valitse Mac OS X -lisäohjelmat -osiossa Asenna Mac OS X uudelleen ja osoita Jatka.

3

Kun sinua pyydetään valitsemaan levy, valitse nykyinen Mac OS X -levy (useimmissa
tapauksissa se on ainoa saatavilla oleva).

4

Jos haluat asentaa valinnaisia ohjelmistoja, osoita Jatka.

5

Osoita Asenna.

Voit asentaa Mac OS X:n levyä tyhjentämättä, jolloin nykyiset tiedostot ja asetukset
säilyvät. Vaihtoehtoisesti voit ensin tyhjentää levyn, jolloin kaikki tiedot poistetaan ja
tietokone on sen jälkeen valmis Mac OS X:n ja Apple-ohjelmien uudelleenasennukseen.

Kun olet asentanut Mac OS X:n uudelleen, voit mennä Mac App Storeen ja ladata
uudelleen ohjelmat, jotka tulivat Mac minin mukana, ja muut ohjelmat, jotka olet
ostanut Mac App Storesta.

Tärkeää: 

Apple suosittelee levyllä olevien tietojen varmuuskopiointia ennen

ohjelmistojen palauttamista. Apple ei vastaa kadonneista tiedostoista.

background image

56

Luku 4

Ongelma ja sen ratkaisu

Tietokoneen palauttaminen tehdasasetuksiin

Kun palautat tietokoneen sen tehdasasetuksiin, tietokoneen sisältö (käyttäjätilit,
verkkoasetukset ja kaikki tiedostot ja kansiot) poistetaan. Ennen palauttamista
varmuuskopioi kaikki tiedostot, jotka haluat säilyttää, toiselle levylle. Kirjoita
verkkoasetukset muistiin Verkko-asetuksista, jotta yhteys olisi helpompi määrittää
uudelleen Mac OS X:n uudelleenasentamisen jälkeen.

1

Varmista, että tietokone on yhteydessä internetiin ethernet- tai Wi-Fi-verkon kautta.
(Luo yhteys Wi-Fi-verkkoon, noudata ohjeita kohdassa sivu 53.)

2

Valitse Mac OS X -lisäohjelmat -osiossa Levytyökalu ja osoita Jatka.

3

Valitse vasemmalla olevasta luettelosta levy ja osoita sitten Tyhjennys-välilehteä.

4

Valitse Muoto-ponnahdusvalikosta Mac OS laajennettu (kirjaava), kirjoita nimi levylle ja
osoita Tyhjennä.

5

Kun levy on tyhjennetty, valitse Levytyökalu > Lopeta Levytyökalu.

6

Valitse Mac OS X -lisäohjelmat -osiossa Asenna Mac OS X uudelleen ja osoita Jatka.

7

Asenna Mac OS X ja Apple-ohjelmat Mac OS X -asentajan ohjeiden mukaisesti.

Kun olet palauttanut Mac OS X:n ja Apple-ohjelmat, voit valikoida muut palautettavat
tiedot ja ohjelmat Time Machine -varmuuskopiosta.

background image

57

Luku 4

Ongelma ja sen ratkaisu