Mac mini - Ongelmat, jotka estävät Mac minin käyttämisen

background image

Ongelmat, jotka estävät Mac minin käyttämisen

Jos Mac mini ei reagoi tai osoitin ei liiku

Â

Varmista, että hiiri ja näppäimistö on liitetty tietokoneeseen. Irrota liittimet ja liitä
ne sitten uudelleen varmistaen, että ne ovat tukevasti paikoillaan. Jos sinulla on
langattomia syöttölaitteita, tarkista, että laitteen paristot/akut ovat ladatut. Kokeile
sammuttaa langaton laite ja käynnistää se uudelleen.

Â

Yritä pakottaa ongelmallinen ohjelma lopettamaan. Pidä Apple-näppäimistön Optio-
näppäintä ja Komento-näppäintä (x) painettuina ja paina sitten Esc-näppäintä. Jos
käytät muuta näppäimistöä, pidä Windows- ja Alt-näppäimiä painettuina ja paina
sitten Esc-näppäintä. Jos näkyviin tulee valintaikkuna, valitse jumiutunut ohjelma ja
osoita Pakota lopettamaan. Käynnistä sitten Mac mini uudelleen sen varmistamiseksi,
että ongelma on poistunut kokonaan.

Â

Sammuta Mac mini painamalla sen takana olevaa käynnistyspainiketta (®) viiden
sekunnin ajan.

Â

Irrota virtajohto Mac ministä. Kytke sitten virtajohto takaisin paikalleen ja käynnistä
Mac mini painamalla käynnistyspainiketta (®).

background image

50

Luku 4

Ongelma ja sen ratkaisu

Jos ongelma toistuu uudestaan tietyn ohjelman kohdalla, tarkista ohjelman valmistajalta,
onko ohjelma yhteensopiva Mac miniisi asennetun Mac OS X -version kanssa.

Katso yhteystiedot ja tietoja Mac minin mukana tulleiden ohjelmistojen tuesta
osoitteesta www.apple.com/fi/downloads tai valmistajan verkkosivustolta.

Jos ongelma ilmenee usein, kokeile korjata levy, palauttaa ohjelmisto varmuuskopiosta
tai asentaa järjestelmäohjelmisto uudelleen ohjelmalla Mac OS X -lisäohjelmat (katso
”Mac OS X -ohjelmiston korjaaminen, palauttaminen ja asentaminen uudelleen”
sivulla 52).

Jos Mac mini jumiutuu käynnistyksen aikana tai näet vilkkuvan kysymysmerkin

Â

Odota muutama sekunti. Jos Mac mini ei käynnisty, sammuta Mac mini pitämällä
käynnistyspainiketta (®) painettuna 8–10 sekunnin ajan. Pidä sitten Optio-näppäintä
painettuna ja paina käynnistyspainiketta (®) uudelleen Mac minin käynnistämiseksi.
Pidä Optio-näppäintä painettuna, kunnes Mac mini käynnistyy, ja osoita sitten
kolmiota sen kovalevyn kuvakkeen alla, jota haluat käyttää käynnistyslevynä.
Kun Mac mini on käynnistynyt, avaa Järjestelmäasetukset ja osoita Käynnistys-kohtaa.
Valitse paikallinen Mac OS X -järjestelmäkansio.

Â

Jos ongelma toistuu usein, käyttöjärjestelmä on ehkä asennettava uudelleen (katso
”Mac OS X -ohjelmiston korjaaminen, palauttaminen ja asentaminen uudelleen”
sivulla 52).

Jos Mac mini ei käynnisty

Â

Varmista, että virtajohto on kytketty Mac miniin ja toimivaan virtalähteeseen.

background image

51

Luku 4

Ongelma ja sen ratkaisu

Â

Käynnistä tietokone uudelleen painaen samalla Komento-näppäintä (x) ja
R-näppäintä. Kun Mac OS X -lisäohjelmat -osio tulee näkyviin, valitse, korjataanko levy,
palautetaanko ohjelmisto vai asennetaanko Mac OS X ja Apple-ohjelmat uudelleen.
Jos haluat lisätietoja, katso ”Mac OS X -ohjelmiston korjaaminen, palauttaminen ja
asentaminen uudelleen” sivulla 52.

Â

Paina käynnistyspainiketta (®) ja paina sitten heti Apple-näppäimistön Komento-
(x), Optio-, P-, ja R-näppäimet alas ja pidä niitä painettuina, kunnes kuulet
käynnistysäänen toistamiseen. Tämä nollaa parametrimuistin (PRAM). Jos käytät
muuta näppäimistöä, paina käynnistyspainiketta (®) ja paina sitten Windows-, Alt-,
P- ja R-näppäimet alas.

Â

Irrota virtajohto ja odota vähintään 30 sekuntia. Liitä virtajohto takaisin ja käynnistä
Mac mini uudelleen painamalla käynnistyspainiketta (®).

Â

Jos Mac mini ei edelleenkään käynnisty, katso tietoja yhteyden ottamisesta Applen
huoltoon kohdasta ”Lisätiedot, huolto ja tuki” sivulla 62.

Jos Mac mini ei saa yhteyttä toisen tietokoneen optiseen asemaan
Jos haluat käyttää Siirtymisapuria, DVD- ja CD-jakoa ja iTunesin musiikin jakoa, sekä
Mac minin että toisen tietokoneen on oltava liitettynä samaan verkkoon. Jos Mac mini
on liitetty langattomasti ja toinen tietokone on liitetty muun valmistajan reitittimeen
ethernetin kautta, tarkista reitittimen dokumentaatiosta, että se tukee langattoman ja
kiinteän verkon välistä siltaa.

Jos päiväys- ja aika-asetukset häviävät jatkuvasti

Â

Sisäinen varmistusparisto on ehkä vaihdettava. Jos haluat lisätietoja yhteyden
ottamisesta Appleen huoltoasioissa, katso ”Lisätiedot, huolto ja tuki” sivulla 62.

background image

52

Luku 4

Ongelma ja sen ratkaisu