Mac mini - Mac minin nukkumaan laittaminen tai sammuttaminen

background image

Mac minin nukkumaan laittaminen tai sammuttaminen

Kun lopetat Mac minin käytön, voit laittaa sen nukkumaan tai sammuttaa sen.

Mac minin laittaminen nukkumaan

Jos olet poissa Mac minin äärestä enintään pari päivää, laita se nukkumaan
sammuttamisen sijaan. Kun Mac mini nukkuu, voit herättää sen nopeasti ja ohittaa
käynnistysprosessin.

Huomaa:  Nukkumista ei suositella Mac mini -palvelimelle, koska palvelin ei voi tarjota
palveluja, kun se on nukkumassa.

background image

25

Luku 1

Paikoillanne, valmiina, käyttöönotto

Mac mini laitetaan nukkumaan jollain seuraavista tavoista:

Â

Valitse valikkoriviltä Omenavalikko () > Mene nukkumaan.

Â

Paina Mac minin takana olevaa käynnistyspainiketta (®).

Â

Valitse Omenavalikko () > Järjestelmäasetukset, osoita Energiansäästäjä ja aseta
nukkumisajastin.

Â

Paina lisävarusteena saatavan Apple Remote -kaukosäätimen Toisto/tauko-painiketta
(’) 3 sekunnin ajan.

Herätä Mac mini painamalla mitä tahansa näppäimistön näppäintä tai lisävarusteena
saatavan Apple Remote -säätimen painiketta. Kun Mac mini herää, ohjelmat, dokumentit
ja tietokoneen asetukset ovat samassa tilassa kuin tietokoneen mennessä nukkumaan.

Mac minin sammuttaminen

Jos et aio käyttää Mac miniä moneen päivään, sammuta se. Valitse Omenavalikko () >
Sammuta. Kytke Mac mini takaisin päälle painamalla käynnistyspainiketta (®).

HUOMAA: 

Sammuta Mac mini ennen sen siirtämistä. Mac minin siirtäminen

kovalevyn vielä pyöriessä voi vahingoittaa kovalevyä ja johtaa tiedostojen
katoamiseen tai siihen, ettei tietokonetta voida käynnistää kovalevyltä.

background image
background image

www.apple.com/fi/macosx

Ohjekeskus

Mac OS X