Mac mini - Tärkeitä käsittelyohjeita

background image

Tärkeitä käsittelyohjeita

HUOMAA: 

Näiden käsittelyohjeiden laiminlyöminen voi johtaa Mac minin tai muun

omaisuuden vaurioitumiseen.

Käyttöympäristö Mac minin suorituskyky voi heikentyä, jos sitä käytetään nämä raja-
arvot ylittävässä ympäristössä:

Â

Käyttölämpötila: 10°–35° C

Â

Varastointilämpötila: -40°–47° C

Â

Suhteellinen kosteus: 5 % –95 % (ei-kondensoituva)

Â

Enimmäiskäyttökorkeus: 3048 metriä

background image

69

Luku 5

Sokerina pohjalla

Mac minin käynnistäminen Älä koskaan käynnistä Mac miniä, elleivät sen kaikki
sisäiset ja ulkoiset osat ole paikoillaan. Jos osia puuttuu, Mac minin käyttäminen voi olla
vaarallista ja vahingollista sille.

Mac minin kantaminen Ennen kuin nostat tai liikutat Mac miniä, sammuta se ja irrota
kaikki siihen liitetyt kaapelit ja johdot. Jos kannat Mac miniä laukussa tai salkussa,
varmista, ettei siellä ole irtonaisia esineitä, jotka voisivat vahingossa joutua tietokoneen
sisään ilma-aukoista tai juuttua porttiin (esimerkiksi paperiliittimet tai kolikot).

Liittimien ja porttien käyttäminen Älä koskaan työnnä liitintä porttiin väkisin. Kun
liität laitteen, varmista, ettei portissa ole roskia, että liitin sopii porttiin ja että se on
oikeassa asennossa porttiin nähden.

Mac minin varastoiminen Jos aiot varastoida Mac minin pitkäksi aikaa, säilytä sitä
huoneenlämmössä (mieluiten 22° C).

Mac minin puhdistaminen Kun puhdistat Mac minin ulkopintaa, sammuta ensin
Mac mini ja irrota virtalähde. Puhdista tietokoneen ulkopuoli pehmeällä ja kostealla
nukkaamattomalla liinalla. Varo, ettei kosteutta pääse tietokoneen aukkoihin.
Älä suihkuta nestettä suoraan tietokoneen päälle. Älä käytä aerosolisuihkeita tai
hankausaineita, jotka voisivat vahingoittaa pintaa.

background image

70

Luku 5

Sokerina pohjalla