Mac mini - Tärkeitä turvallisuustietoja

background image

Tärkeitä turvallisuustietoja

VAROITUS: 

Näiden turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa

tulipalon, sähköiskun tai muun vahingon tai vamman.

Oikea käsittely Aseta Mac mini tukevalle alustalle, jossa ilma pääsee kiertämään
riittävästi tietokoneen alla ja ympärillä. Älä käytä Mac miniä tyynyn tai muun pehmeän
alustan päällä, koska se voi tukkia ilma-aukot. Älä koskaan työnnä esineitä ilma-aukkoihin.

Vesi ja kosteat paikat Pidä Mac mini pois nesteiden läheisyydestä, esimerkiksi etäällä
juomista, pesualtaista, kylpyammeista ja suihkutiloista. Suojaa Mac mini kosteudelta ja
märältä säältä, kuten sateelta, lumelta ja sumulta.

background image

67

Luku 5

Sokerina pohjalla

Kuulovauriot Kuulokkeiden käyttäminen suurella äänenvoimakkuudella voi heikentää
kuuloa pysyvästi. Ajan kuluessa voit sopeutua korkeampaan äänenvoimakkuuteen niin,
että se kuulostaa normaalilta vaikka saattaakin vahingoittaa kuuloasi. Jos korvasi soivat
tai muiden puhe kuulostaa vaimealta, keskeytä kuuntelu ja tarkistuta kuulosi. Mitä
suurempi äänenvoimakkuus on, sitä nopeammin kuulo voi vaurioitua. Korvalääkärit
suosittelevat kuulon suojaamista:

Â

Rajoittamalla nappikuulokkeiden tai kuulokkeiden käyttöä suurella äänenvoimakkuudella.

Â

Välttämällä äänenvoimakkuuden nostamista peittämään meluisan ympäristön äänet.

Â

Vähentämällä äänenvoimakkuutta, jos et kuule lähellä olevien ihmisten puhetta.

Erityisen riskialtis toiminta Tätä tietokonejärjestelmää ei ole suunniteltu
käytettäväksi ydinenergia-alan toiminnan, lento- ja tietoliikennejärjestelmien tai
lennonjohtojärjestelmien yhteydessä tai muussa sellaisissa toiminnassa, jossa
tietokonejärjestelmässä ilmennyt toimintahäiriö saattaa aiheuttaa kuoleman,
henkilövahingon tai vakavan ympäristöhaitan vaaran.

Tärkeää: 

Sähkölaitteet voivat väärinkäytettyinä olla vaarallisia. Tämän ja

vastaavanlaisten tuotteiden käytön pitäisi aina tapahtua aikuisen valvonnassa. Älä anna
lasten koskea sähkölaitteiden sisäosiin tai käsitellä kaapeleita.

Älä suorita korjauksia itse

Mac minissä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia muistia lukuun ottamatta. Jos
haluat asentaa muistia, noudata luvussa 3 annettuja ohjeita. Älä yritä vaihtaa tai korjata
mitään Mac minin sisällä olevia osia muistia lukuun ottamatta. Jos Mac minisi tarvitsee
huoltoa, käänny Applen valtuuttaman huoltoliikkeen tai Applen puoleen. Katso
”Lisätiedot, huolto ja tuki” sivulla 62.

background image

68

Luku 5

Sokerina pohjalla

VAROITUS: 

Muut kuin käyttöoppaassa esitetyt säädöt ja toimenpiteet voivat altistaa

vaaralliselle säteilylle.

Muiden osien kuin muistin asentaminen voi vaurioittaa laitetta, eikä Mac minin
rajoitettu takuu tällöin ei kata vahinkoa.

VAROITUS: 

Älä koskaan työnnä esineitä tämän tuotteen kotelossa olevien

ilmanvaihtoaukkojen läpi. Tämä saattaa olla vaarallista ja voi vahingoittaa tietokonetta.