Mac mini - Memória beszerelése

background image

Memória beszerelése

A Mac mini számítógépében két memóriafoglalat van, melyekbe egy pár 1 GB, 2
GB vagy 4 GB méretű memóriamodult szerelhet be, a maximálisan 8 GB memória
érdekében. A legjobb teljesítmény érdekében ne keverjen különböző méretű
modulokat; mindig két azonos memóriamodult szereljen be.

A Mac mini számítógépbe szerelendő memóriamoduloknak az alábbi
specifikációknak kell eleget tenniük:

Â

SO-DIMM formátum

Â

1333 MHz, PC3-10600E, DDR3-kompatibilis (más néven DDR3 1333)

Â

Nem pufferelt és nem regisztrált

További Apple memóriát a hivatalos Apple viszonteladóktól, az Apple boltokból vagy
az online Apple Store áruházból, a www.apple.com/store címen, illetve a helyi Apple
Store áruházból vásárolhat.

FIGYELMEZTETÉS: 

Mindig állítsa le a Mac mini számítógépét, és távolítsa el a

tápkábelt a memória telepítése előtt. Ne próbáljon meg memóriát telepíteni úgy,
hogy a Mac mini számítógépe be van dugva.

1. lépés:

Kapcsolja ki a Mac mini számítógépét.

Válassza ki az Apple () > Kikapcsolás menüelemet.

2. lépés:

Húzzon ki minden kábelt.

Húzza ki a Mac mini számítógépéből a tápkábelt és minden más kábelt.

background image

42

3. fejezet

Frissítse a memóriáját

3. lépés:

Távolítsa el az alsó borítást.

Fektesse le fejjel felfelé a Mac mini számítógépét egy puha ruhára vagy törölközőre,
és az óramutató járásával ellentétes irányban forgassa el az alsó borítást annak
feloldott helyzetéig.

Nincs lezárva

Nyomja meg a borítást úgy, hogy a szemben lévő oldala megemelkedjen, és távolítsa
el a borítást.

Itt nyomja meg

Itt emelje

background image

43

3. fejezet

Frissítse a memóriáját

4. lépés:

Távolítsa el az eredeti memóriamodulokat.

Finoman nyissa szét a felső memóriamodul széleinél lévő rögzítőkapcsokat éppen
csak annyira, hogy a szabaddá váló oldal kipattanjon.

Tartó
kapcsok

Húzza ki a foglalatból a memóriamodult.

Ugyanígy járjon el a második, alsó modul eltávolításához.

background image

44

3. fejezet

Frissítse a memóriáját

5. lépés:

Szerelje be az új modulokat.

Óvatosan nyomja a memóriamodul bevágott élét az alsó foglalatba, miközben a
szemközti élet kissé megemelve tartja.

Bevágás

Nyomja le a megemelt élet, amíg a rögzítőkapocs a helyére nem kattan.

Járjon el ugyanígy a felső memóriamodul beszereléséhez.

background image

45

3. fejezet

Frissítse a memóriáját

6. lépés:

Helyezze vissza az alsó borítást.

Helyezze vissza az alsó borítást az illesztési pontok segítségével, hogy azt feloldott
pozícióban helyezze vissza.

Illessze

a pontokat

Forgassa el a borítást az óramutató járásával megegyező irányban, hogy a helyére zárja azt.

Lezárva

FIGYELMEZTETÉS: 

Addig ne dugja vissza tápkábelt és ne kapcsolja be a Mac mini

számítógépét, amíg az alsó borítást vissza nem helyezte. Soha ne működtesse a
Mac mini számítógépét a helyére rakott alsó borítás nélkül.

background image

46

3. fejezet

Frissítse a memóriáját

7. lépés:

Csatlakoztassa újra a kábeleket.

Csatlakoztassa újra a tápkábelt és minden egyéb lecsatlakoztatott kábelt.

8. lépés:

Ellenőrizze a memóriát.

Nyomja meg a bekapcsológombot a Mac mini bekapcsolásához.

Ha megjelenik a Mac OS íróasztala, válassza ki az Apple () > E Mac névjegye
menüelemet, és ellenőrizze, hogy a rendszer által jelentett memória mennyisége helyes.

Ha a jelentett memóriaméret helytelen, illetve, ha a Mac mini ismétlődően három
hangjelzést hallat, akkor problémái vannak a memóriamodul felismerésével. Ha ez
történik, kapcsolja ki a Mac mini számítógépét, ellenőrizze a modul specifikációit a(z)
41. oldal felsorolt követelmények szerint, majd ismételje meg a memória beszerelési
lépéseit, hogy biztos legyen a memória megfelelő beszerelésében. Ha továbbra
is problémája van, távolítsa el a memóriát, és tekintse meg a memóriához kapott
támogatási információkat, vagy lépjen kapcsolatba a memória forgalmazójával.

background image

www.apple.com/support

Súgóközpont

súgó

4