Mac mini - A Mac OS X szoftver javítása, visszaállítása vagy újratelepítése

background image

A Mac OS X szoftver javítása, visszaállítása vagy

újratelepítése

Ha problémája támad a Mac szoftverrel vagy hardverrel, a Mac OS X
segédprogramokat kínál javításhoz és visszaállításhoz, amelyek elháríthatják
a hibákat, sőt vissza is állíthatják a szoftver eredeti gyári beállításait. Ezeket a
segédprogramokat akkor is elérheti a Mac OS X Segédprogramok alkalmazásban, ha
a számítógép nem indul korrektül.

A Mac OS X Segédprogramok alkalmazással:

Â

Visszaállíthatja szoftverét és adatait egy Time Machine biztonsági mentésből.

background image

54

4. fejezet

Probléma, bemutatom a megoldást

Â

Újratelepítheti a Mac OS X Lion rendszert és az Apple alkalmazásokat.

Â

A Lemezkezelő segítségével kijavíthatja számítógépe lemezét.

Â

Visszaállíthatja számítógépének a gyári beállításait a lemez törlésével és a
Mac OS X Lion rendszer és az Apple alkalmazások újratelepítésével.

Ha a számítógépe hibát észlel, automatikusan megnyitja a Mac OS X Segédprogramok
alkalmazást. A számítógép újraindításával manuálisan is megnyithatja.

A Mac OS X Segédprogramok alkalmazás megnyitása:

m

Indítsa újra a számítógépet, közben tartsa lenyomva a Command (x) és az R billentyűt.

Fontos: 

Ha az újraindítást követően nem jelenik meg a Mac OS X Segédprogramok

alkalmazás, tartsa lenyomva a Command (x)-Option-R billentyűt, és a számítógép
újraindításával nyissa meg a Mac OS X Segédprogramok szoftvert az internetről.
Számítógépének internetes kapcsolattal rendelkező hálózatban kell lennie.

A Mac OS X Segédprogramok panel egyes segédprogramjai internetes kapcsolat és
a Mac App Store elérését igénylik. Szükség lehet rá, hogy ellenőrizze számítógépe
internetes kapcsolatát az Ethernet vagy Wi-Fi hálózaton keresztül.

Csatlakozás egy Wi-Fi hálózathoz:

1

Válasszon egy hálózatot a képernyő jobb felső sarkában található a Wi-Fi állapot menüből.

2

Szükség esetén írja be a hálózat jelszavát.

Ha zárt hálózathoz kíván csatlakozni, válassza a Csatlakozás másik hálózathoz
lehetőséget. Adja meg a hálózat nevét és jelszavát.

background image

55

4. fejezet

Probléma, bemutatom a megoldást

Lemez javítása Lemezkezelővel

Ha probléma merül fel a számítógépével, vagy a számítógép indítását követően
megjelenik a Mac OS X Segédprogramok panel, lehet, hogy ki kell javítania a
számítógépe lemezét.

1

A Mac OS X Segédprogramok panelen jelölje ki a Lemezkezelőt, és kattintson a
Folytatás gombra.

2

Jelölje ki a lemezt vagy a partíciót a bal oldali listából, majd kattintson az Elsősegély lapra.

3

Kattintson a Lemez kijavítása lehetőségre.
Ha a Lemezkezelő nem tudta kijavítani a lemezt, mentse el a lehető legtöbb adatot,
és kövesse az itt található utasításokat: „A Mac OS X Lion rendszer és az Apple
alkalmazások újratelepítése.”, 57. oldal.

Ha további információkat keres a Lemezkezelőről és a lehetőségeiről, nyissa meg a
Súgóközpontot, vagy nyissa meg a Lemezkezelőt
(a Lauchpad Segédprogramok mappájából), és válassza a Súgó > A Lemezkezelő
súgója elemet.

background image

56

4. fejezet

Probléma, bemutatom a megoldást

Adatok visszaállítása Time Machine biztonsági mentésekből

Ha az előzőekben készített Time Machine biztonsági mentést, használja a Visszaállítás
segédprogramot, és állítsa vissza a számítógép korábbi állapotát.

Csak azon a számítógépen használja a Time Machine biztonsági mentést az adatok
visszaállításához, amely a biztonsági mentés forrása volt. Ha az adatokat egy új
számítógépre kívánja átvinni, használja a Költöztető asszisztenst.

1

Ha a biztonsági mentés egy Time Capsule, győződjön meg róla, hogy a Mac mini
csatlakozik egy Ethernet- vagy Wi-Fi-hálózathoz. (A Wi-Fi hálózathoz történő
csatlakozáshoz kövesse a 54. oldal oldalon található utasításokat.)

2

A Mac OS X Segédprogramok panelen jelölje ki a Visszaállítás Time Machine
biztonsági mentésből elemet, és kattintson a Folytatás gombra.

3

Jelölje ki a lemezt amely tartalmazza a Time Machine biztonsági mentést, és kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.

background image

57

4. fejezet

Probléma, bemutatom a megoldást

A Mac OS X Lion rendszer és az Apple alkalmazások újratelepítése.

Bizonyos körülmények között lehet, hogy újra kell telepítenie a Mac OS X rendszert
és az Apple alkalmazásokat. Az újratelelepítést úgy is elvégezheti, hogy fájljai és a
felhasználói beállításai érintetlenül maradnak.

Fontos: 

A Mac OS X Segédprogramok alkalmazás a Mac OS X Lion Server szoftvert is

újratelepíti és felújítja, ha telepítve volt a Mac mini gépre.

1

Győződjön meg róla, hogy a Mac mini csatlakozik az internethez Ethernet vagy Wi-
Fi hálózattal. (A Wi-Fi hálózathoz történő csatlakozáshoz kövesse a 54. oldal oldalon
található utasításokat.)

2

A Mac OS X Segédprogramok panelen jelölje ki a Mac OS X újratelepítése elemet, és
kattintson a Folytatás gombra.

3

Ha felszólítást kap a lemez kijelölésére, jelölje ki az aktuális Mac OS X lemezt
(általában csak ez az egy érhető el).

4

Az opcionális szoftver telepítéséhez kattintson a Testreszabás gombra.

5

Kattintson a Telepítés gombra.

A Mac OS X rendszert telepítheti a lemez törlése nélkül, mellyel megőrzi a meglévő
fájljait és beállításait, illetve előbb törölheti a lemezt, mellyel törli minden adatát, és
előkészíti a számítógépét a Mac OS X rendszernek és az Apple alkalmazásoknak az
újratelepítésére.

A Mac OS X rendszer újratelepítése után ellátogathat a Mac App Store áruházba, és
ismételten letöltheti a Mac mini számítógépéhez kapott alkalmazásokat és a Mac App
Store áruházból vásárolt többi alkalmazást.

Fontos: 

Az Apple azt javasolja, hogy a szoftver visszaállítása előtt készítsen biztonsági

másolatot a lemezén lévő adatokról. Az Apple nem felelős semmilyen adatvesztésért.

background image

58

4. fejezet

Probléma, bemutatom a megoldást

Számítógépe gyári beállításainak a visszaállítása

Ha visszaállítja számítógépe gyári beállításait, minden benne lévő anyag (felhasználói
fiókok, hálózati beállítások és Ön az összes fájlja és mappája) törlődik. Visszaállítás
előtt másolja át egy másik lemezre az összes fájlt, amit meg kíván tartani. A Hálózat
beállítások ablakból jegyezze le a hálózati beállításait, hogy megkönnyítse az
újracsatlakozást a Mac OS X újratelepítése után.

1

Győződjön meg róla, hogy csatlakozik az internethez Ethernet- vagy Wi-Fi-hálózattal.
(A Wi-Fi hálózathoz történő csatlakozáshoz kövesse a 54. oldal oldalon található
utasításokat.)

2

A Mac OS X Segédprogramok panelen jelölje ki a Lemezkezelő elemet, és kattintson a
Folytatás gombra.

3

Jelölje ki a lemezt a bal oldali listából, majd kattintson a Törlés lapra.

4

Válassza a Mac OS kibővített (naplózott) lehetőséget a Formátum kibomló menüből,
adjon nevet a lemeznek, és kattintson a Törlés gombra.

5

A lemez törlése után válassza a Lemezkezelő > Kilépés a Lemezkezelőből elemet.

6

A Mac OS X Segédprogramok panelen jelölje ki a Mac OS X újratelepítése elemet, és
kattintson a Folytatás gombra.

7

A Mac OS X rendszer és az Apple alkalmazások újratelepítéséhez kövesse a Mac OS X
telepítő utasításait.

A Mac OS X rendszer és az Apple alkalmazások visszaállítása után választása szerint
visszaállíthatja a többi adatát és alkalmazásait a Time Machine biztonsági mentésből.

background image

59

4. fejezet

Probléma, bemutatom a megoldást