Mac mini - Problémák az internetkapcsolatával

background image

Problémák az internetkapcsolatával

A Mac mini gépén megtalálható a Hálózati beállítási asszisztens alkalmazás, mely
segít Önnek az internetkapcsolat beállításában. Nyissa meg a Rendszerbeállítások
alkalmazást, majd kattintson a Hálózat elemre. Kattintson a „Segítség” gombra a
Hálózati beállítási asszisztens megnyitásához.

Ha problémái vannak az internetkapcsolattal, próbálja ki a Hálózati diagnosztika
használatát.

A Hálózati diagnosztika alkalmazás használatához:

1

Válassza ki az Apple () > Rendszerbeállítások menüelemet.

2

Kattintson a Hálózat elemre, majd kattintson a „Segítség” gombra.

3

Kattintson a Diagnosztika elemre a Hálózati diagnosztika megnyitásához.

4

Kövesse a képernyőn megjelenő útmutatásokat.

Ha a Hálózati diagnosztika alkalmazás nem tudja megoldani a problémát, akkor
lehetséges, hogy a probléma az elérni kívánt internetszolgáltatóval (ISP-vel), a
szolgáltatóhoz történő kapcsolódáshoz használt külső eszközzel, illetve a hozzáférni
kívánt szerverrel van. Megpróbálkozhat a következő rész lépéseivel.

Kábelmodemes, DSL-modemes és LAN-os internetkapcsolatok

Győződjön meg róla, hogy a modem összes kábele (ideértve a modem tápkábelét,
a modemet a számítógéppel összekapcsoló kábelt és a modemet a fali aljzattal
összekapcsoló kábelt) jól be van dugva. Ellenőrizze az Ethernet-elosztók és
útválasztók kábeleit és tápellátását.
Kapcsolja ki a DSL- vagy kábelmodemet, majd néhány perc elteltével kapcsolja azt
vissza. Egyes internetszolgáltatók a modem tápkábelének kihúzását javasolják. Ha
modeme rendelkezik visszaállító (reset) gombbal, akkor azt is megnyomhatja a
készülék ki-/bekapcsolása előtt vagy az után.

background image

61

4. fejezet

Probléma, bemutatom a megoldást

Fontos: 

A modemre vonatkozó útmutatások nem érvényesek a LAN-felhasználókra.

A LAN-felhasználók rendelkezhetnek olyan elosztókkal, kapcsolókkal, útválasztókkal
vagy kapcsolódási pontokkal, melyekkel a DSL- és kábelmodemes felhasználók
nem. A LAN-felhasználóknak inkább a hálózati adminisztrátorukhoz kell fordulniuk,
mintsem az internetszolgáltatójukhoz.

PPPoE kapcsolatok

Ha PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet) használatával nem tud csatlakozni
internetszolgáltatójához, győződjön meg róla, hogy a Hálózati beállításokban a
megfelelő adatokat adta meg.

A PPPoE-beállítások megadásához:

1

Válassza ki az Apple () > Rendszerbeállítások menüelemet.

2

Kattintson a Hálózat elemre.

3

Kattintson az Hozzáadási (+) gombra a hálózati kapcsolatok szolgáltatási listája alján,
majd válassza ki a PPPoE elemet az Interfész kibomló menüből.

4

Az Ethernet kibomló menüből válasszon ki egy interfészt a PPPoE szolgáltatás számára.
Ha vezetékes hálózathoz csatlakozik, válassza az Ethernet elemet, ha vezeték nélküli
hálózathoz csatlakozik, válassza a Wi-Fi elemet.

5

Kattintson a Létrehozás elemre.

6

Adja meg az internetszolgáltatójától kapott adatokat, mint például a fióknevet,
jelszót, PPPoE szolgáltatás nevét (ha ezt a szolgáltatója kérni fogja).

7

Kattintson az Alkalmazás gombra a beállítások aktiválásához.

background image

62

4. fejezet

Probléma, bemutatom a megoldást

Hálózati kapcsolatok

Győződjön meg róla, hogy az Ethernet-kábel a Mac mini számítógépébe és a
hálózatba egyaránt be van dugva. Ellenőrizze az Ethernet-elosztók és routerek
kábeleit és tápellátását.

Ha két vagy több számítógép osztja meg az internetkapcsolatát, ügyeljen rá, hogy a
hálózata megfelelően be legyen állítva. Tudnia kell, hogy internetszolgáltatója csak
egy IP-címet ad, vagy minden egyes számítógéphez ad egy másik IP-címet.

Ha a szolgáltatója csak egy IP-címet ad, akkor szüksége van egy routerre, mellyel meg
tudja osztani a kapcsolatot hálózati címfordításként (NAT) vagy „IP-maszkolásként” is
ismeretes. A beállításokat illetően tekintse meg a routerhez mellékelt dokumentációt,
vagy forduljon ahhoz a személyhez, aki beállította a hálózatát. Egy AirPort bázisállomás
használatával egyetlen IP-címet több számítógép között is megoszthat. Az AirPort
bázisállomás használatára vonatkozó tudnivalókkal kapcsolatban tekintse meg a
Súgóközpontot, vagy látogasson el az AirPort támogatási webhelyre a
www.apple.com/support/airport címen.

Ha a fenti lépésekkel nem sikerül megoldani a problémát, lépjen kapcsolatba
internetszolgáltatójával vagy hálózati adminisztrátorával.