Mac mini - Mac mini számítógépének beállítása

background image

Mac mini számítógépének beállítása

Helyezze a Mac mini számítógépét a megfelelő oldalával felfelé egy stabil felületre.
Csak a Mac mini számítógépéhez mellékelt tápkábelt használja; más tápkábelek
esetleg nem működnek.

Fontos: 

A Mac mini számítógépbe a hűtőlevegő az annak alsó borítása melletti résen

jut be, és a hátoldali szellőzőnyíláson távozik. Ne helyezze a Mac mini számítógépét
olyan puha felületre (például takaróra vagy vastag szőnyegre), mely hatással lehet az
alsó borítás mentén beáramló levegőre, és ne zárja el a hátoldali szellőzőnyílást.

1. lépés:

Dugja be a tápkábelt a Mac mini hátuljába, majd dugja annak másik

végét egy konnektorba.

®

HDMI

Kimeneti nyílás

Hideg levegő
bemeneti nyílása
(láb körül)

background image

12

1. fejezet

Vigyázz, készülékbeállítás, rajt

2. lépés:

Az Internethez vagy egy hálózathoz történő hozzáféréshez

csatlakoztassa egy Ethernet kábel egyik végét a Mac mini számítógéphez, a
másik végét pedig egy kábelmodemhez, DSL-modemhez vagy hálózathoz.

®

HDMI

A Mac mini számítógépe rendelkezik az AirPort Extreme technológiával a vezeték
nélküli hálózatkezelés érdekében. Ha további információkat kíván megtudni a
vezeték nélküli kapcsolat beállításáról, akkor válassza a Súgó > Súgóközpont
menüelemet, majd keressen rá az „AirPort” kifejezésre.

background image

13

1. fejezet

Vigyázz, készülékbeállítás, rajt

3. lépés:

Csatlakoztassa a billentyűzetének és egerének USB-kábelét.

®

HDMI

A Mac mini számítógéphez nincs billentyűzet vagy egér mellékelve, de szinte
bármilyen USB-billentyűzetet és egeret használhat. Ha a billentyűzetén van USB-port
(d), dugja az egerét a billentyűzeten lévő USB-portba. Ha nincs, dugja az egeret a Mac
mini számítógépének a hátulján lévő valamelyik USB-portba (d).

Megjegyzés:  Ha Mac OS X Lion Server rendszere van, távolról is beállíthatja más
számítógépről. További tudnivalókért nyissa meg a Kiszolgáló alkalmazást, és válassza
a Kiszolgáló súgó menüpontot a Súgó menüből.

background image

14

1. fejezet

Vigyázz, készülékbeállítás, rajt

A Billentyűzet beállításokban módosíthatja a Caps Lock, a Ctrl, az Alt és a Command
(x) módosítóbillentyűk viselkedését. A Billentyűzet beállítások megnyitásához
válassza ki az Apple () > Rendszerbeállítások elemet, kattintson a Billentyűzet
elemre, majd kattintson a Módosítóbillentyűk elemre, és kövesse a képernyőn
megjelenő útmutatásokat.

Ha olyan USB-billentyűzetet használ, melyet nem kifejezetten a Mac OS rendszerhez
terveztek, lehetséges, hogy azon nincs Command (x) vagy Alt módosító billentyű,
melyek az Apple billentyűzetek szabványos tartozékai. Ha másik gyártótól származó
billentyűzettel rendelkezik:

Â

A Windows billentyű (a billentyűn lévő ikon hasonlít a Windows emblémára)
megfelel az Apple billentyűzet Command (x) módosítóbillentyűjének.

Â

Az Alt billentyű megfelel az Apple billentyűzeten található Alt (Option)
módosítóbillentyűnek.

Más gyártó USB-egerének vagy billentyűzetének használatához szoftver-
meghajtóprogramra lehet szükség. A legújabb szoftvermeghajtókhoz ellenőrizze a
gyártó webhelyét.

A vezeték nélküli billentyűzet, Magic Mouse és a Magic Trackpad használata

Ha Apple vezeték nélküli billentyűzetet, Magic Mouse egeret vagy Magic Trackpad
érintőpadot vásárolt a Mac mini számítógépéhez, azok Mac mini számítógéppel
történő beállításához kövesse az eszközhöz mellékelt útmutatásokat.

background image

15

1. fejezet

Vigyázz, készülékbeállítás, rajt

4. lépés:

Csatlakoztasson egy kijelzőkábelt a HDMI vagy Thunderbolt

csatlakozókhoz.

A Mac mini számítógépéhez nincs kijelző mellékelve, de csatlakoztathat egy olyan
kijelzőt, mely rendelkezik:

Â

Mini DisplayPort vagy Thunderbolt csatlakozóval.  Csatlakoztassa közvetlenül a
Thunderbolt porthoz.

Â

HDMI csatlakozóval.  Csatlakoztassa közvetlenül a HDMI port csatlakozóra.

Â

DVI csatlakozóval.  Használja a Mac mini számítógépéhez mellékelt HDMI-DVI
adaptert a HDMI-portra történő csatlakoztatáshoz.

Â

VGA csatlakozóval.  Használjon Mini DisplayPort–VGA adaptert a Thunderbolt
porthoz történő csatlakoztatáshoz. Az adapterek a www.apple.com/store
webáruházban vagy a helyi Apple kiskereskedelmi áruházban kaphatók.

HDMI

port

Thunderbolt
port

®

HDMI

HDMI

background image

16

1. fejezet

Vigyázz, készülékbeállítás, rajt

5. lépés:

Nyomja meg a hátoldalon lévő bekapcsológombot (®) a Mac mini

számítógépének bekapcsolásához.

®

HDMI

®

6. lépés:

Konfigurálja a Mac mini számítógépét a Beállítási asszisztens vagy a

Kiszolgáló asszisztens segítségével.

Mac mini számítógépének első bekapcsolásakor elindul a Beállítási asszisztens vagy a
Kiszolgáló asszisztens.
A Beállítási asszisztens segít az internethez szükséges adatok megadásában, és
létrehoz egy felhasználói fiókot a Mac mini számítógépén. Folytassa a „Beállítás
Beállítási asszisztenssel”, 17. oldal fejezettel.

background image

17

1. fejezet

Vigyázz, készülékbeállítás, rajt

Ha a Mac mini számítógépe Mac OS X Lion Server rendszert használ, a Kiszolgáló
asszisztens indul el. További tudnivalókért lásd ezt: „Beállítás Kiszolgáló asszisztenssel”,
19. oldal.

Beállítás Beállítási asszisztenssel

A beállítás során más Mac vagy PC számítógépből is betölthet adatokat. A Beállítási
asszisztens Time Machine segítségével készített biztonsági mentésből vagy egyéb
lemezről is betöltheti az adatokat.

Ha a másik Mac számítógépen nincs a Mac OS X 10.5.3 vagy újabb verziója telepítve,
lehet, hogy frissítenie kell a szoftvert. Ha PC-ről költözteti az adatokat, le kell töltenie
Költöztető asszisztens szoftvert Windows rendszerre a www.apple.com/migrate-to-mac
címről.

A Mac mini számítógépen a Beállítási asszisztens beindítását követően hagyja ott
a folyamatot kilépés nélkül, menjen a másik számítógéphez, ha frissíteni kell a
szoftverét, majd térjen vissza a Mac mini géphez, és fejezze be a telepítést.
Ha a Mac mini első indításakor nem használja a Beállítási asszisztenst az adatok
átviteléhez, ezt később is megteheti a Költöztető asszisztens segítségével. Nyissa
meg a Lauchpad Segédprogramok mappájában található Költöztető asszisztens
alkalmazást. Ha segítségre van szüksége a Költöztető asszisztenshez, nyissa meg a
Súgóközpontot, és keressen a „Költöztető asszisztens” kifejezésre.

A Mac mini beállítása:

1

A Beállítási asszisztensben kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amíg el nem
ér az „Adatok átvitele erre a Mac gépre” képernyőre.

2

Végezzen alapbeállítást, költöztetéssel egybekötött beállítást, vagy töltse be az
adatokat Time Machine biztonsági mentésből vagy egyéb lemezről:

background image

18

1. fejezet

Vigyázz, készülékbeállítás, rajt

Â

Alapbeállítás esetén jelölje meg a „Ne hajtson végre most átvitelt” lehetőséget, és
kattintson a Folytatás gombra. A további utasítások alapján jelölje meg a vezeték nélküli
hálózatát, állítson be egy fiókot, és lépjen ki a Beállítási asszisztens alkalmazásból.

Â

A költöztetéssel egybekötött beállítás esetén jelölje meg a „Másik Mac gépről vagy
PC-ről” lehetőséget, és kattintson a Folytatás gombra. A képernyőn megjelenő
utasítások alapján jelölje ki a Mac vagy PC gépet, amelyről az adatokat költöztetni
kívánja. A Mac vagy a PC azonos vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatban kell
legyen. A másik Mac számítógépet FireWire kábel segítségével is csatlakoztathatja,
ezután indítsa újra a gépet céllemez módban. Ha céllemez módban kívánja
újraindítani a Mac számítógépet, az újraindítás közben tartsa lenyomva a
T billentyűt. A Mac vagy PC kijelölése után kövesse a képernyőn megjelenő
utasításokat az adatok költöztetéséhez.

Â

Adatok Time Machine biztonsági mentésből történő átviteléhez jelölje meg a „Time
Machine biztonsági mentésből vagy egy másik lemezről” lehetőséget, és kattintson
a Folytatás gombra. Jelölje ki a biztonsági mentést vagy a másik lemezt, amelyről
költöztetni kívánja az adatokat, és kattintson a Folytatás gombra. Az adatok
átviteléhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha nem tervezi a másik számítógépet használni, vagy azt nem akarja megtartani,
szüntesse meg rajta az iTunes Store áruházban vásárolt zenék, videók és
hangoskönyvek lejátszásának engedélyezését. Egy számítógép engedélyezésének
visszavonása megakadályozza az Ön által vásárolt minden dal, videó vagy
hangoskönyv másvalaki által történő lejátszását, és használatra felszabadít egy másik
feljogosítást. Az engedélyezés megszüntetésével kapcsolatos további információkért
válassza ki az iTunes alkalmazás Súgó menüjéből az iTunes súgó elemet.

A Mac mini számítógépe beállítását követően ellenőrizze, hogy van-e hozzá frissített
szoftver. Válassza ki az Apple () > Szoftverfrissítés elemet a menüsorról, és kövesse a
képernyőn megjelenő utasításokat.

background image

19

1. fejezet

Vigyázz, készülékbeállítás, rajt

Beállítás Kiszolgáló asszisztenssel

Amikor először kapcsolja be a Mac mini számítógépét feltelepített Mac OS X Lion
Server rendszerrel, a Kiszolgáló asszisztens bekér bizonyos alapvető adatokat,
amelyeket a Lion Server az indításhoz és a hálózati csatlakozáshoz fog használni. A
Mac mini első bekapcsolásakor készítse elő a következő adatokat:

Â

Fióknév és jelszó

Â

Vállalatán belül egyedi szervezeti egység neve

Â

Egy állomásnév, amely csak a helyi hálózatára vagy a helyi hálózatára és az
interneten keresztül történő VPN-elérésre vonatkozik, vagy a tartománynevek
jegyékéből beszerzett internetes állomásnév.

Â

A részletes hálózati beállítások, köztük az IP-cím, alhálómaszk és a DNS-kiszolgálók.
A hálózati beállításokat az internetes útválasztója vagy a hálózatának valamelyik
kiszolgálója is szolgáltathatja. Ebben az esetben konfigurálja úgy, hogy a
kiszolgálónak mindig ugyanazt az IP-címet adja (statikus társítás vagy DHCP-foglalás).

Ha segítségre van szüksége a Kiszolgáló asszisztenshez, kattintson a Súgó gombra
bármelyik panelen.
Ha segítségre van szüksége a Mac OS X Lion Server távoli beállításához egy
billentyűzet, egér vagy kijelző nélküli Mac mini számítógépen, nyissa meg a
Kiszolgáló alkalmazást, és válassza a Súgó menüben lévő Kiszolgáló súgóját.

Ha már van egy Mac gépe a Mac OS X Server 10.5 vagy újabb verziójával, a Kiszolgáló
asszisztens automatikusan átviheti a rendszerbeállításokat, a szolgáltatások
beállításait, a felhasználói fiókokat, fájlokat, alkalmazásokat és egyéb adatokat, a
(bármilyen modellű) előző Mac kiszolgálójáról a Mac mini számítógépére. Az adatok
átviteléhez használjon Ethernet, FireWire vagy vezeték nélküli kapcsolatot.

background image

20

1. fejezet

Vigyázz, készülékbeállítás, rajt

Ha további információkra van szüksége a Mac OS X Lion Server szolgáltatásainak a
használatáról, nyissa meg a Kiszolgáló alkalmazást, és válassza ki a Kiszolgáló súgóját
a Súgó menüből. A Mac OS X Lion Server szoftverről további információkat a Lion
Server webhelyén talál a www.apple.com/macosx/server címen.

7. lépés:

Szabja testre az íróasztalt, és végezze el a beállításait.

A Rendszerbeállítások segítségével gyorsan testre szabhatja az íróasztalt. Válassza
ki az Apple () > Rendszerbeállítások elemet a menüsorról, vagy kattintson a
Dockban található Rendszerbeállítások ikonra. További információkért nyissa meg a
Súgóközpontot, és keressen rá a „Rendszerbeállítások” szóra, vagy arra a beállításra,
melyet módosítani kíván.

Fontos: 

A Felhasználók és csoportok beállításai között beállíthatja a segítséget

a jelszó felújítására, ha netán elfelejtené. A telepítést követően minél hamarabb
végezze el a jelszava beállításait.