Mac mini - Werken met de Apple Remote

background image

Werken met de Apple Remote

Met de afzonderlijk verkrijgbare Apple Remote kunt u vanaf een afstand van maximaal
9,1 meter het systeemvolume bedienen, muziek afspelen uit uw iTunes-bibliotheek,
diavoorstellingen van uw foto's bekijken in iPhoto en presentaties bedienen op uw
Mac mini.

Met de Apple Remote kunt u:

Â

Navigeren in iTunes, iPhoto en Dvd-speler

Â

De Mac mini in de sluimerstand zetten of de sluimerstand uitschakelen

De Apple Remote gebruiken:

Â

Druk op Afspelen/pauzeren (’) om het afspelen van een nummer, diavoorstelling of
film te starten of te stoppen.

Â

Druk op Rechts of Links om naar het volgende of vorige nummer in uw iTunes-
bibliotheek of naar het volgende of vorige hoofdstuk van een film op dvd te gaan.

Â

Houd Rechts of Links ingedrukt om een nummer of film vooruit of terug te spoelen.

Â

Druk op Omhoog of Omlaag om het volume aan te passen.

Omhoog

Omlaag

Afspelen/pauzeren

Menu

Links

Rechts

Selecteren

background image

37

Hoofdstuk 2

Alles over uw Mac mini

De Apple Remote koppelen

Als u de Mac mini met uw Apple Remote koppelt, kan de Mac mini alleen met deze
Apple Remote worden bediend. Dit is bijvoorbeeld handig als er zich in de buurt van
uw Mac mini andere Mac-computers, televisies, audioapparatuur of andere apparaten
bevinden die met een infraroodafstandsbediening worden bediend.

De Mac mini met een Apple Remote koppelen:

1

Richt de afstandsbediening op de infraroodontvanger aan de voorzijde van uw Mac
mini (van een afstand van 8 tot 10 cm).

2

Houd de knoppen Rechts en Menu (») tegelijkertijd gedurende vijf seconden ingedrukt.
Als de koppeling is voltooid, verschijnt er een schakelsymbool (

) op het scherm.

De koppeling tussen de Apple Remote en de Mac mini opheffen:

1

Kies Apple-menu () > 'Systeemvoorkeuren' in de menubalk.

2

Klik op 'Beveiliging' en vervolgens op 'Verwijder koppeling'.

Zie voor meer informatie over het gebruik van een Apple Remote of het vervangen van
de batterij de documentatie die bij de optionele Apple Remote is geleverd.

Infraroodontvangst uitschakelen

Om te voorkomen dat de Mac mini met een andere afstandsbediening kan
worden bediend, schakelt u de infraroodontvangst uit in het paneel 'Beveiliging' in
Systeemvoorkeuren.

Infraroodontvangst uitschakelen:

1

Kies Apple-menu () > 'Systeemvoorkeuren' in de menubalk en klik op 'Beveiliging'.

2

Schakel het aankruisvak 'Schakel infraroodontvanger voor afstandsbediening uit' in.

background image

38

Hoofdstuk 2

Alles over uw Mac mini