Mac mini - Belangrijke informatie

background image

Belangrijke informatie

5

background image

74

Hoofdstuk 5

Belangrijke informatie

Volg voor uw eigen veiligheid en ter bescherming van de apparatuur de onderstaande
aanwijzingen voor het schoonmaken van de Mac mini en het omgaan met de
computer. Dit gedeelte bevat tevens richtlijnen die u kunt toepassen om prettiger met
de computer te werken. Zorg dat u deze informatie altijd binnen handbereik hebt.

ATTENTIE:

De garantie van de fabrikant kan komen te vervallen bij onjuiste opslag of

verkeerd gebruik van de computer.