Mac mini - Belangrijke veiligheidsinformatie

background image

Belangrijke veiligheidsinformatie

WAARSCHUWING:

Als u deze veiligheidsinstructies niet opvolgt, kan dat brand, een

elektrische schok of ander letsel en andere schade veroorzaken.

Omgaan met de computer Plaats de Mac mini op een stabiel werkoppervlak en zorg
ervoor dat er voldoende lucht onder en rond de computer kan stromen. Gebruik de
Mac mini niet wanneer deze op een kussen of ander zacht materiaal staat. Hierdoor
kunnen de ventilatieopeningen worden geblokkeerd. Duw geen voorwerpen in de
ventilatieopeningen.

Water en vochtige locaties Plaats geen dranken naast of op de Mac mini en vermijd
locaties waar het risico bestaat dat er vocht in de computer komt, zoals in de buurt
van wastafels, baden, douchecellen, enzovoort. Bescherm de Mac mini tegen vocht en
vochtige weersomstandigheden, zoals regen, sneeuw en mist.

background image

75

Hoofdstuk 5

Belangrijke informatie

Gehoorbeschadiging Als het volume van oordopjes of koptelefoons te hoog wordt
ingesteld, kan uw gehoor permanent beschadigd raken. Als u langere tijd naar
geluid met een hoog volume luistert, kunt u hieraan wennen. Hierdoor lijkt het alsof
het volume op een normaal niveau is afgesteld, maar kan uw gehoor toch worden
beschadigd. Als u een piepend of fluitend geluid in uw oren hoort of als gesprekken dof
klinken, mag u de koptelefoon of oordopjes niet langer gebruiken en moet u uw gehoor
laten controleren. Hoe hoger het volume, hoe sneller uw gehoor beschadigd kan raken.
Gehoorexperts raden u aan uw gehoor op de volgende manieren te beschermen:

Â

Gebruik oordopjes of een koptelefoon niet langdurig op hoog volume.

Â

Zet het geluid niet harder om rumoerige omgevingsgeluiden naar de achtergrond te
dringen.

Â

Zet het volume lager als u mensen om u heen niet kunt horen praten.

Risicovolle activiteiten Deze computer is niet bedoeld voor gebruik in de bediening
van nucleaire installaties, de besturing van luchtvaartuigen, communicatiesystemen
of luchtverkeersleidingssystemen, of in andere situaties waarin problemen met het
gebruik van de computer kunnen leiden tot de dood, persoonlijk letsel of ernstige
schade aan zaken of het milieu.

Belangrijk:

Elektrische apparatuur kan gevaarlijk zijn bij onoordeelkundig gebruik.

Zorg dat kinderen nooit zonder toezicht van een volwassene met dit apparaat werken.
Voorkom dat kinderen toegang hebben tot het binnenwerk van elektrische apparaten
en laat hen nooit netsnoeren aansluiten.

background image

76

Hoofdstuk 5

Belangrijke informatie

Probeer de computer niet zelf te repareren

De Mac mini heeft geen onderdelen die u zelf kunt vervangen, met uitzondering van
het geheugen. Om geheugen te installeren, volgt u de aanwijzingen in Hoofdstuk
3. Vervang of repareer zelf geen onderdelen (met uitzondering van het geheugen)
van uw Mac mini. Als op de Mac mini onderhoud moet worden uitgevoerd, neemt
u contact op met een door Apple erkende serviceaanbieder of met Apple. Zie “Meer
informatie, service en ondersteuning” op pagina 68.

WAARSCHUWING:

Het aanbrengen van wijzigingen en uitvoeren van bewerkingen

anders dan beschreven in de handleiding bij het apparaat kunnen leiden tot
blootstelling aan gevaarlijke straling.

background image

77

Hoofdstuk 5

Belangrijke informatie

Als u andere onderdelen dan het geheugen in de Mac mini installeert, kan de apparatuur
beschadigd raken. Dergelijke schade valt niet onder de garantie op de Mac mini.

WAARSCHUWING:

Duw geen voorwerpen door de ventilatieopeningen in de

behuizing naar binnen. Dit kan gevaarlijk zijn en kan de computer beschadigen.