Mac mini - Het geheugen uitbreiden

background image

Het geheugen uitbreiden

3

background image

44

Hoofdstuk 3

Het geheugen uitbreiden

In de Mac mini is minimaal 2 GB geheugen geïnstalleerd in de vorm van twee
geheugenmodules van elk 1 GB geheugen. U kunt dit geheugen vervangen door
geheugenmodules van elk 2 GB of 4 GB. Het maximumgeheugen bedraagt 8 GB.

Op de volgende pagina's leest u hoe u geheugenmodules in uw Mac mini installeert.

WAARSCHUWING:

Het wordt aanbevolen de installatie van extra geheugen uit te

laten voeren door een door Apple erkende technicus. Om een afspraak te maken
voor installatie, neemt u contact op met een door Apple erkende serviceaanbieder.
Eventuele schade die ontstaat doordat u de installatie zelf uitvoert, valt niet onder
de garantie op de Mac mini.

background image

45

Hoofdstuk 3

Het geheugen uitbreiden