Mac mini - Problemen oplossen

background image

Problemen oplossen

4

background image

52

Hoofdstuk 4

Problemen oplossen

Het kan voorkomen dat u problemen ondervindt tijdens het gebruik van de Mac mini. In dit
hoofdstuk vindt u tips die u kunt gebruiken als zich problemen voordoen. In Helpcentrum
en op de Mac mini-ondersteuningswebsite op www.apple.com/nl/support/macmini vindt
u meer informatie over het oplossen van problemen.

In de meeste gevallen zijn problemen met de Mac mini snel en eenvoudig op te lossen.
Ga na wat zich voorafgaand aan het probleem heeft voorgedaan. Om een duidelijk
overzicht van de eventuele oorzaken te krijgen, is het handig om op papier te zetten
welke handelingen u hebt uitgevoerd voordat het probleem optrad. Noteer:

Â

Met welke programma's u werkte toen het probleem optrad (problemen die zich
alleen voordoen wanneer u met een bepaald programma werkt, kunnen erop wijzen
dat het programma niet compatibel is met de Mac OS-versie die op de computer is
geïnstalleerd)

Â

Welke nieuwe software u hebt geïnstalleerd, met name software die mogelijk
onderdelen aan de Systeemmap heeft toegevoegd

Â

Welke nieuwe hardware u hebt geïnstalleerd, zoals extra geheugen of een
randapparaat

WAARSCHUWING:

Probeer de Mac mini niet te openen, tenzij u geheugen gaat

installeren. Zie “Meer informatie, service en ondersteuning” op pagina 68 voor informatie
over service en ondersteuning door Apple of een door Apple erkende serviceaanbieder
als op de Mac mini onderhoud moet worden uitgevoerd. De Mac mini heeft geen
onderdelen die u zelf kunt vervangen, met uitzondering van het geheugen.

background image

53

Hoofdstuk 4

Problemen oplossen