Mac mini - De locatie van het serienummer van de computer

background image

De locatie van het serienummer van de computer

U kunt het serienummer van de Mac mini op een van de volgende manieren achterhalen:

Â

Draai de Mac mini om. Het serienummer is in de onderzijde van de behuizing
gegraveerd.

Â

Kies in de menubalk Apple-menu () > 'Over deze Mac'. Klik vervolgens
op het versienummer onder de tekst 'Mac OS X' om achtereenvolgens het
Mac OS X-versienummer, de buildversie en het serienummer weer te geven.

Â

Open Systeeminformatie (in de map 'Hulpprogramma's' in Launchpad) en klik op
'Hardware'.

background image
background image

www.apple.com/nl/environment

Helpcentrum

ergonomie