Mac mini - Problemen die het gebruik van de Mac mini verhinderen

background image

Problemen die het gebruik van de Mac mini verhinderen

De Mac mini reageert niet of de aanwijzer kan niet meer worden verplaatst

Â

Controleer of de muis en het toetsenbord goed zijn aangesloten. Koppel de
connectors los en sluit ze opnieuw aan. Controleer of ze goed op de poorten zijn
aangesloten. Als u werkt met draadloze invoerapparaten, controleert u of de batterijen
nog voldoende lading hebben. Schakel elk draadloos apparaat uit en weer in.

Â

Probeer programma's die problemen geven, geforceerd te stoppen. Op een Apple
toetsenbord houdt u hiervoor Option en Command (x) ingedrukt en drukt u op de
Esc-toets. Op andere toetsenborden houdt u de toetsen Windows en Alt ingedrukt
en drukt u op de Esc-toets. Selecteer in het venster dat verschijnt het betreffende
programma en klik op 'Forceer stop'. Start de Mac mini vervolgens opnieuw op om te
controleren of het probleem volledig is opgelost.

Â

Houd de aan/uit-knop (®) aan de achterzijde van de Mac mini vijf seconden
ingedrukt om de computer uit te schakelen.

Â

Koppel het netsnoer los van de Mac mini. Sluit het netsnoer vervolgens weer aan en
druk op de aan/uit-knop (®) om de Mac mini opnieuw op te starten.

background image

54

Hoofdstuk 4

Problemen oplossen

Als het probleem zich alleen bij een bepaald programma voordoet, informeert u bij de
fabrikant van het programma of het compatibel is met de Mac OS X-versie die op uw
Mac mini is geïnstalleerd.

Ga naar www.apple.com/nl/downloads of de website van de fabrikant voor
ondersteuning en informatie over de software die bij de Mac mini is geleverd.

Als het probleem zich regelmatig voordoet, kunt u proberen de schijf te herstellen,
de software vanaf een reservekopie te herstellen of de systeemsoftware opnieuw te
installeren met Mac OS X-hulpprogramma's (zie “De Mac OS X-software herstellen of
opnieuw installeren” op pagina 57).

De Mac mini loopt vast tijdens het opstarten of er verschijnt een knipperend
vraagteken op het scherm

Â

Wacht enkele seconden. Als de Mac mini nog steeds niet opstart, schakelt u de
computer uit door de aan/uit-knop (®) acht à tien seconden ingedrukt te houden.
Vervolgens houdt u de Option-toets ingedrukt en drukt u op de aan/uit-knop (®) om
de Mac mini opnieuw op te starten. Houd de Option-toets ingedrukt totdat de Mac
mini is opgestart en klik vervolgens op de pijl onder het symbool van de harde schijf
die u wilt gebruiken.
Nadat de Mac mini is opgestart, opent u Systeemvoorkeuren en klikt u op
'Opstartschijf'. Selecteer een Mac OS X-systeemmap op de harde schijf.

Â

Als het probleem zich regelmatig voordoet, moet u mogelijk de systeemsoftware
opnieuw installeren (zie “De Mac OS X-software herstellen of opnieuw installeren” op
pagina 57).

background image

55

Hoofdstuk 4

Problemen oplossen

U kunt de Mac mini niet inschakelen of opnieuw opstarten

Â

Controleer of het netsnoer is aangesloten op de Mac mini en op een werkend
stopcontact.

Â

Start de computer opnieuw op door de toetsen Command (x) en R ingedrukt te
houden totdat de computer opnieuw opstart. Zodra Mac OS X-hulpprogramma's
wordt weergegeven, selecteert u in het paneel 'Mac OS X-hulpprogramma's' een
optie om de schijf te herstellen, de software te herstellen of Mac OS X- en Apple
programma's opnieuw te installeren. Zie “De Mac OS X-software herstellen of
opnieuw installeren” op pagina 57 voor meer informatie.

Â

Druk op de aan/uit-knop (®) en houd direct daarna de toetsen Command (x),
Option, P en R op een Apple toetsenbord ingedrukt totdat u het opstartsignaal voor
de tweede keer hoort. Op deze manier stelt u het PRAM (parameter-RAM) opnieuw
in. Als u een ander toetsenbord gebruikt, drukt u op de aan/uit-knop (®) en houdt u
direct daarna de toetsen Windows, Alt, P en R ingedrukt.

Â

Koppel het netsnoer los en wacht ten minste dertig seconden. Sluit het netsnoer
vervolgens weer aan en druk op de aan/uit-knop (®) om de Mac mini opnieuw op te
starten.

Â

Zie “Meer informatie, service en ondersteuning” op pagina 68 voor informatie over
service en ondersteuning door Apple als het nog steeds niet lukt om de Mac mini op
te starten.

background image

56

Hoofdstuk 4

Problemen oplossen

Uw Mac mini kan geen verbinding maken met de optische-schijfeenheid van een
andere computer:
Om voorzieningen als de migratie-assistent, Dvd- of cd-deling en iTunes-muziekdeling te
kunnen gebruiken, moeten zowel uw Mac mini als uw andere computer zijn verbonden
met hetzelfde netwerk. Als uw Mac mini draadloos met het netwerk is verbonden en uw
andere computer via Ethernet is aangesloten op een router van een andere fabrikant
dan Apple, raadpleegt u de documentatie bij uw router om na te gaan of deze als brug
tussen een draadloze verbinding en een vaste verbinding kan fungeren.

De instellingen voor de datum en tijd gaan regelmatig verloren:

Â

Mogelijk moet de interne batterij van de computer worden vervangen. Zie “Meer
informatie, service en ondersteuning” op pagina 68 voor informatie over hoe u contact
opneemt met Apple.

background image

57

Hoofdstuk 4

Problemen oplossen