Mac mini - De Mac mini installeren

background image

De Mac mini installeren

Plaats uw Mac mini met de bovenzijde naar boven op een stabiele ondergrond.
Gebruik het netsnoer dat bij de Mac mini is geleverd. Andere netsnoeren werken
mogelijk niet met deze computer.

Belangrijk:

Via de opening aan de onderzijde van de behuizing stroomt koele lucht

de Mac mini binnen. Deze lucht gaat weer naar buiten via de ventilatieopening aan
de achterzijde. Plaats de Mac mini niet op een zachte ondergrond (zoals een deken of
vloerbedekking). Hierdoor kunnen de openingen aan de onderzijde van de behuizing
namelijk worden geblokkeerd. Zorg er tevens voor dat de ventilatieopening aan de
achterzijde niet wordt geblokkeerd.

Stap 1:

Het netsnoer op de achterzijde van uw Mac mini aansluiten en het andere

uiteinde van het snoer op een stopcontact aansluiten

®

HDMI

Ventilatieopening

Opening voor koele
lucht (rondom voet)

background image

12

Hoofdstuk 1

Snel aan de slag

Stap 2:

Verbinding met het internet of een netwerk maken (sluit het ene uiteinde

van een Ethernet-kabel aan op de Mac mini en sluit het andere uiteinde op een
kabelmodem, ADSL-modem of netwerk aan)

®

HDMI

In de Mac mini is de AirPort Extreme-technologie ingebouwd voor verbinding met een
draadloos netwerk. Voor informatie over de configuratie van een draadloze verbinding
kiest u 'Help' > 'Helpcentrum' en zoekt u op "AirPort".

background image

13

Hoofdstuk 1

Snel aan de slag

Stap 3:

De USB-kabel van het toetsenbord en de muis aansluiten

®

HDMI

De Mac mini wordt zonder toetsenbord en muis geleverd. U kunt echter vrijwel
elk USB-toetsenbord en vrijwel elke USB-muis op de computer aansluiten. Als uw
toetsenbord is voorzien van een USB-poort (d), sluit u de muis op deze poort aan.
Als het toetsenbord geen USB-poort (d) heeft, kunt u de muis aansluiten op een
USB-poort aan de achterzijde van de Mac mini.

Opmerking: Als u Mac OS X Lion Server hebt, kunt u deze vanaf een andere computer
configureren. Voor meer informatie opent u het programma Server en kiest u 'Server
Help' uit het Help-menu.

background image

14

Hoofdstuk 1

Snel aan de slag

In het paneel 'Toetsenbord' in Systeemvoorkeuren kunt u de functie van de Caps Lock-,
Control-, Option- en Command-toets (x) wijzigen. Om dit voorkeurenpaneel te openen,
kiest u Apple-menu ()> 'Systeemvoorkeuren' en klikt u op 'Toetsenbord'. Vervolgens
klikt u op de knop 'Speciale toetsen' en volgt u de instructies op het scherm.

Als u een USB-toetsenbord hebt dat niet specifiek voor het Mac OS is ontworpen, bevat
dit mogelijk niet de Command-toets (x) en Option-toets die op een Apple toetsenbord
standaard aanwezig zijn. Voor toetsenborden van een andere fabrikant geldt het
volgende:

Â

De Windows-toets (op deze toets wordt het Windows-logo weergegeven) is gelijk
aan de Command-toets (x) op een Apple toetsenbord.

Â

De Alt-toets is gelijk aan de Option-toets op een toetsenbord van Apple.

Als u een USB-muis of -toetsenbord van een andere fabrikant gebruikt, hebt u mogelijk
de bijbehorende besturingsbestanden nodig. Ga naar de website van de fabrikant voor
de meest recente besturingsbestanden.

Een Wireless Keyboard, Magic Mouse of Magic Trackpad gebruiken

Als u een Apple Wireless Keyboard, Magic Mouse of Magic Trackpad hebt gekocht bij
uw Mac mini, volgt u de instructies die bij het apparaat zijn geleverd om het apparaat
te configureren voor gebruik met de Mac mini.

background image

15

Hoofdstuk 1

Snel aan de slag

Stap 4:

Een beeldschermkabel op de HDMI- of Thunderbolt-poort aansluiten

Bij de Mac mini wordt geen beeldscherm geleverd, maar u kunt zelf een beeldscherm
aansluiten met behulp van een van de volgende connectors:

Â

Een Mini DisplayPort- of Thunderbolt-connector. Deze sluit u rechtstreeks aan op de
Thunderbolt-poort.

Â

Een HDMI-connector. Deze sluit u rechtstreeks aan op de HDMI-poort.

Â

Een DVI-connector. Deze sluit u aan op de HDMI-poort met behulp van de HDMI-
naar-DVI-adapter die bij de Mac mini is geleverd.

Â

Een VGA-connector. Deze sluit u aan op de Thunderbolt-poort met behulp van de
Mini DisplayPort-naar-VGA-adapter. Adapters zijn verkrijgbaar bij de Apple Store op
www.apple.com/nl/store.

HDMI-poort

Thunderbolt-poort

®

HDMI

HDMI

background image

16

Hoofdstuk 1

Snel aan de slag

Stap 5:

De Mac mini aanzetten (druk op de aan/uit-knop (®) aan de achterzijde)

®

HDMI

®

Stap 6:

De Mac mini configureren met behulp van de configuratie-assistent of de

serverassistent

Wanneer u de Mac mini voor de eerste keer opstart, wordt de configuratie-assistent of
de serverassistent geopend.
De configuratie-assistent begeleidt u bij het invoeren van de gegevens voor de
internetverbinding en het instellen van een gebruikersaccount op uw Mac mini. Zie
“De computer configureren met behulp van de configuratie-assistent” op pagina 17 voor
meer informatie.

background image

17

Hoofdstuk 1

Snel aan de slag

De serverassistent wordt opgestart als u met Mac OS X Lion Server op uw Mac mini
hebt geïnstalleerd. Zie “Configuratie uitvoeren met behulp van de serverassistent” op
pagina 20 voor meer informatie.

De computer configureren met behulp van de configuratie-assistent

Tijdens de configuratie kunt u gegevens vanaf een andere Mac of pc overbrengen. U
kunt de configuratie-assistent ook gebruiken om gegevens over te brengen van een
Time Machine-reservekopie of een andere schijf.

Mogelijk moet u de software bijwerken als op de andere Mac niet Mac OS X versie
10.5.3 of hoger is geïnstalleerd. Om gegevens vanaf een pc over te brengen, moet u de
migratie-assistent voor Windows downloaden op http://apple.com/nl/migrate-to-mac.

Nadat u de configuratie-assistent hebt gestart op uw Mac mini, kunt u het huidige
paneel op het scherm laten staan zonder de assistent te stoppen, naar uw andere
computer gaan om daar, indien nodig, de software bij te werken en vervolgens
terugkeren naar uw Mac mini om de configuratie te voltooien.
Als u de Mac mini voor de eerste keer opstart en niet direct gegevens wilt overbrengen
met behulp van de configuratie-assistent, kunt u dit op een ander moment alsnog
doen met behulp van de migratie-assistent. Open Migratie-assistent (in de map
'Hulpprogramma's' in Launchpad). Als u hulp nodig hebt bij het gebruik van de
migratie-assistent, opent u Helpcentrum en zoekt u op “migratie-assistent.”

background image

18

Hoofdstuk 1

Snel aan de slag

De Mac mini configureren

1

Volg in de configuratie-assistent de instructies op het scherm totdat u het paneel
'Gegevens kopiëren naar deze Mac' ziet.

2

Voer een basisconfiguratie uit, een configuratie met een migratie of breng gegevens
over van een Time Machine-reservekopie of een andere schijf:

Â

Als u een basisconfiguratie wilt uitvoeren, selecteert u 'Kopieer nu niet' en klikt u op
'Ga door'. Volg de rest van de instructies op het scherm om uw draadloze netwerk te
selecteren en een account aan te maken en sluit de configuratie-assistent.

Â

Als u een configuratie met een migratie wilt uitvoeren, selecteert u 'Vanaf een andere
Mac of pc' en klikt u op 'Ga door'. Volg de instructies op het scherm om de Mac of
pc te selecteren waarvan u gegevens wilt overbrengen. Uw Mac of pc moet zich
in hetzelfde vaste of draadloze netwerk bevinden. U kunt ook een andere Mac
aansluiten met behulp van een FireWire-kabel en de Mac vervolgens opnieuw
opstarten in de doelschijfmodus. Om een Mac opnieuw op te starten in de
doelschijfmodus, houdt u tijdens het opstarten de T-toets ingedrukt. Nadat u de Mac
of pc hebt geselecteerd, volgt u de instructies op het scherm voor het overbrengen
van gegevens.

Â

Om gegevens over te brengen van een Time Machine-reservekopie of een andere schijf,
selecteert u 'Vanaf een Time Machine-reservekopie of andere schijf' en klikt u op
'Ga door'. Selecteer de reservekopie of de andere schijf waarvan u gegevens wilt
overbrengen en klik op 'Ga door'. Volg de instructies op het scherm om de gegevens
over te brengen.

background image

19

Hoofdstuk 1

Snel aan de slag

Als u de andere computer niet wilt bewaren of niet meer gebruikt, is het verstandig
de machtiging voor het afspelen van muziek, video's en audioboeken die u via de
iTunes Store hebt aangeschaft, op de oude computer in te trekken. Zo voorkomt u dat
nummers, video's of audioboeken die u hebt aangeschaft door iemand anders kunnen
worden afgespeeld, en kunt u de machtiging voor een andere computer instellen. Kies
in iTunes 'iTunes Help' uit het Help-menu voor meer informatie over het intrekken van
de machtiging.

Nadat u de Mac mini hebt geconfigureerd, controleert u of er bijgewerkte versies
van de software beschikbaar zijn. Hiervoor kiest u in de menubalk Apple-menu () >
'Software-update' en volgt u de instructies op het scherm.

background image

20

Hoofdstuk 1

Snel aan de slag

Configuratie uitvoeren met behulp van de serverassistent

Als u de Mac mini voor het eerst inschakelt en hierop Mac OS X Lion Server is
geïnstalleerd, moet u wat basisinformatie opgeven voordat Lion Server kan opstarten
en verbinding kan maken met het netwerk. Houd de volgende informatie bij de hand
wanneer u de Mac mini voor het eerst opstart:

Â

Een accountnaam en wachtwoord

Â

Een organisatienaam die uniek is in het bedrijf

Â

Een hostnaam, die bestemd kan zijn voor alleen het lokale netwerk, voor het lokale
netwerk en voor VPN-toegang via het internet, of een internethostnaam die u hebt
aangeschaft bij een bedrijf dat domeinnamen registreert

Â

Uitgebreide netwerkinstellingen, zoals het IP-adres, het subnetmasker en DNS-
servers De netwerkinstellingen kunnen door uw internetrouter of een server in uw
netwerk worden doorgegeven. In dat geval moet uw server altijd hetzelfde IP-adres
doorgeven (statische koppeling of DHCP-reservering).

Als u hulp nodig hebt bij het gebruik van Serverassistent, klikt u in een willekeurig
paneel op de knop met het vraagteken.
Als u hulp nodig hebt om Mac OS X Lion Server extern op een Mac mini te
configureren zonder een toetsenbord, muis of beeldscherm, opent u het programma
Server en kiest u 'Server Help' uit het Help-menu.

Als u al een Mac hebt met Mac OS X Server versie 10.5 of hoger, kunt u met behulp
van Serverassistent automatisch gegevens overbrengen van uw vorige Mac-server (elk
model) naar uw Mac mini, waaronder systeeminstellingen, voorzieningsinstellingen,
gebruikersaccounts, bestanden en programma's. Voor het overbrengen van gegevens
moet u gebruikmaken van een Ethernet- of FireWire-verbinding of een draadloze
verbinding.

background image

21

Hoofdstuk 1

Snel aan de slag

Voor meer informatie over het gebruik van de voorzieningen in Mac OS X Lion
Server opent u het programma Server en kiest u 'Server Help' uit het Help-menu.
Ga voor meer informatie over Mac OS X Lion Server naar de Lion Server-website op
www.apple.com/nl/macosx/server.

Stap 7:

Het bureaublad aanpassen en voorkeuren instellen

U kunt het bureaublad snel naar wens aanpassen met behulp van Systeemvoorkeuren.
Hiervoor kiest u Apple-menu () > 'Systeemvoorkeuren' in de menubalk of klikt
u op het symbool van Systeemvoorkeuren in het Dock. Voor meer informatie
opent u Helpcentrum en zoekt u op "systeemvoorkeuren" of op de specifieke
voorkeursinstelling die u wilt wijzigen.

Belangrijk:

In het voorkeurenpaneel 'Gebruikers en groepen' kunt u een optie instellen

om uw wachtwoord opnieuw in te stellen als u dit bent vergeten. Stel de voorkeuren
voor uw wachtwoord direct na de configuratie in.