Mac mini - Klargjør, ferdig, gå

background image

Klargjør, ferdig, gå

1

background image

8

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Mac mini-maskinen er laget slik at du enkelt kan klargjøre den og begynne å bruke den
med en gang. Hvis du ikke har brukt en Mac mini- eller Macintosh-maskin før, bør du
lese dette kapitlet som forklarer hvordan du kommer i gang.

Viktig:

Før du kobler Mac mini-maskinen til strømnettet, bør du lese alle

klargjøringsinstruksjonene og sikkerhetsinformasjonen i Kapittel 5, «Viktig
sikkerhetsinformasjon» på side 66.

Hvis du er en erfaren bruker, vet du kanskje nok til å komme i gang med å bruke den
nye maskinen. Husk å se gjennom informasjonen i Kapittel 2, «Livet med Mac mini» på
side 27 for å lære om Mac mini-maskinens funksjoner.

Â

Hvis du vet at du ikke skal overføre informasjon fra en annen Mac-maskin, og
hvis du vil begynne å bruke Mac mini-maskinen med det samme, kan du følge
instruksjonene i oppsettassistenten for å klargjøre Mac mini raskt. Hvis du vil ha mer
informasjon, leser du «Klargjøring ved hjelp av oppsettassistenten» på side 17.

Â

Hvis du vil overføre informasjon fra en annen Mac-maskin til Mac mini-maskinen,
kan du bruke oppsettassistenten til å angi hvilken datamaskin du vil overføre
informasjon fra. Hvis du vil ha mer informasjon, leser du «Klargjøring ved hjelp av
oppsettassistenten» på side 17.

Â

Hvis du vil installere eller overføre innhold fra DVD-er eller CD-er til Mac mini-
maskinen etter at du har klargjort den, kan du sette opp én eller flere Mac- eller
Windows-maskiner til å fungere sammen med Mac mini-maskinen. Hvis du vil ha mer
informasjon, leser du «Klargjøre DVD- og CD-deling» på side 20.

background image

9

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Â

Hvis du bruker Mac mini-maskinen med Mac OS X Lion Server, er den klar til å levere
alle tjenestene som finnes i Lion Server. Du kan bruke Server Assistant til å klargjøre
tjeneren og overføre informasjon fra en annen Mac-tjener. Hvis du vil ha mer
informasjon om bruk av Mac-tjeneren eller Lion Server, åpner du Server-programmet
og velger Server Help fra Hjelp-menyen. Hvis du vil vite mer om Mac OS X Lion
Server-programvare, kan du besøke Lion Server-nettstedet på www.apple.com/no/
macosx/server.

Du finner svar på mange spørsmål om Mac mini-maskinen i Hjelpsenter. Hvis du vil ha
informasjon om Hjelpsenter, leser du «Finne svar» på side 36. Det kan hende at Apple
lanserer nye versjoner av og oppdateringer for programvaren. Bildene i denne boken
kan derfor avvike noe fra det som vises på skjermen.

background image

10

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå