Mac mini - Klargjøre DVD- og CD-deling

background image

Klargjøre DVD- og CD-deling

Hvis du vil ha direkte tilgang til CD-er og DVD-er, kan du koble en ekstern optisk stasjon
til en USB-port på Mac mini-maskinen.
Du kan bruke Mac mini-maskinen sammen med en annen Mac- eller Windows-maskin
som har en optisk stasjon, og som er koblet til samme kablede eller trådløse nettverk.

Maskinen med optisk stasjon kan være en Mac-maskin med Mac OS X versjon 10.4.10
eller nyere eller en maskin med Windows 7, Windows XP eller Windows Vista installert.
Hvis Mac OS X versjon 10.5.3 eller nyere er installert på Mac-maskinen, er DVD- og CD-
deling allerede installert. Du kan bruke én eller flere andre datamaskiner, men du kan
kun bruke én om gangen.

background image

21

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Mac- eller Windows-maskin

Mac mini

Trådløs basestasjon

Â

Hvis den andre datamaskinen er en Windows-datamaskin eller en Mac-maskin med
Mac OS X versjon eldre enn 10.5.3, laster du ned Klargjøring for DVD- og CD-deling
for den andre datamaskinen:

Hvis den andre datamaskinen er en Windows-maskin, kan du gå til:
http://support.apple.com/kb/DL112?viewlocale=no_NO og laste ned Klargjøring for
DVD- og CD-deling for Windows-installereren.

Hvis den andre datamaskinen er en Mac-maskin med Mac OS X versjon 10.4.10–
10.5.2, går du til http://support.apple.com/kb/DL113?viewlocale=no_NO og laster
ned DVD- og CD-deling for Mac-installereren.

Viktig:

Når du har installert Klargjøring for DVD- og CD-deling-pakken på den

andre Mac-maskinen, forsikrer du deg om at den nyeste programvaren er
installert ved å velge Apple () > Programvareoppdatering. Installer tilgjengelige
Mac OS X-oppdateringer.

background image

22

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Du kan aktivere DVD- og CD-deling på en Mac- eller Windows-maskin og deretter
bruke Ekstern plate-funksjonen på Mac mini-maskinen. Med Ekstern plate kan du dele
plater du setter inn i den optiske stasjonen på en annen maskin. Enkelte plater, for
eksempel DVD-filmer og spillplater, kan inneholde kopibeskyttelse som gjør at de ikke
kan brukes via DVD- og CD-deling.

Merk: Instruksjoner for aktivering av DVD- og CD-deling er også tilgjengelige på:
http://support.apple.com/kb/HT177?viewlocale=no_NO

Slik aktiverer du DVD- og CD-deling hvis den andre maskinen er en Mac:

1

Forsikre deg om at Mac mini-maskinen og den andre Mac-maskinen er koblet til
samme trådløse nettverk.
Klikk på AirPort-symbolet (Z) i menylinjen for å se hvilket trådløst nettverk maskinen
er koblet til.

2

Velg Apple () > Systemvalg på den andre Mac-maskinen, og åpne Deling.

3

I Deling-panelet markerer du «DVD- og CD-deling» i tjenestelisten. Hvis du vil at andre
brukere skal be om tillatelse før de bruker DVD- og CD-deling, markerer du «Spør meg
før andre får tilgang til DVD-stasjonen min».

Slik aktiverer du DVD- og CD-deling hvis den andre maskinen er en Windows-
maskin:

1

Forsikre deg om at Mac mini-maskinen og Windows-maskinen er koblet til samme
trådløse nettverk.

2

Åpne kontrollpanelet «DVD- og CD-deling» på Windows-maskinen.

3

Marker «Aktiver ekstern DVD eller CD». Hvis du vil at andre brukere skal be om tillatelse
før de bruker DVD- og CD-deling, markerer du «Spør meg før andre får tilgang til DVD-
stasjonen min».

background image

23

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Slik bruker du en delt DVD eller CD:

1

Sett inn en DVD eller CD i den optiske stasjonen på den andre maskinen.

2

Marker den eksterne platen når den vises under Enheter i Finder-sidepanelet på Mac
mini-maskinen. Hvis knappen «Be om å få bruke» vises, klikker du på den.

3

Når du blir bedt om det, klikker du på Godta på den andre maskinen for å tillate at Mac
mini-maskinen bruker DVD-en eller CD-en.

4

Når platen blir tilgjengelig på Mac mini-maskinen, kan du bruke den som vanlig.

Hvis du prøver å slå av den andre maskinen eller mate ut den delte DVD-en eller CD-en
mens Mac mini-maskinen bruker den, vises en melding om at platen er i bruk. Klikk på
Fortsett for å gå videre.