Mac mini - Klargjøre Mac mini

background image

Klargjøre Mac mini

Plasser Mac mini på en stabil overflate. Bruk kun strømkabelen som fulgte med
Mac mini-maskinen. Det er mulig at andre strømkabler ikke kan brukes.

Viktig:

Kjølende luft kommer inn i Mac mini-maskinen gjennom åpningen rundt

bunndekselet og går ut gjennom ventilasjonsåpningen på baksiden. Ikke sett Mac
mini-maskinen på en myk overflate (for eksempel et pledd eller et teppe) som kan
føre til at luftstrømmen rundt bunndekselet blir forstyrret. Du må heller ikke blokkere
ventilasjonsåpningen på baksiden.

Trinn 1:

Koble strømkabelen til baksiden av Mac mini-maskinen, og koble den

andre enden til et strømuttak.

®

HDMI

Ventilasjonsåpning

Kaldluftinntak
(rundt sokkelen)

background image

12

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Trinn 2:

Hvis du vil ha tilgang til Internett eller et nettverk, kobler du den ene

enden av en Ethernet-kabel til Mac mini-maskinen og den andre enden til et
kabel- eller DSL-modem eller et nettverk.

®

HDMI

Mac mini-maskinen er utstyrt med AirPort Extreme-teknologi for trådløs
kommunikasjon. Hvis du vil vite hvordan du konfigurerer en trådløs forbindelse, velger
du Hjelp > Hjelpsenter og søker etter «AirPort».

background image

13

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Trinn 3:

Koble til USB-kabelen fra tastaturet og musen.

®

HDMI

Mac mini-maskinen leveres uten tastatur og mus, men du kan bruke omtrent alle typer
USB-tastaturer og USB-mus med maskinen. Hvis tastaturet har en USB-port (d), kobler
du musen til USB-porten på tastaturet. Hvis tastaturet ikke har en USB-port, kobler du
musen til en USB-port (d) på baksiden av Mac mini-maskinen.

Merk: Hvis du har Mac OS X Lion Server, kan du konfigurere den eksternt fra en annen
datamaskin. Hvis du vil ha mer informasjon, åpner du Server-programmet og velger
Server Help fra Help-menyen.

background image

14

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Du kan bruke Tastatur-valgpanelet til å endre funksjonen til Caps Lock-, Kontroll-,
Tilvalg- (z) og Kommando-tastene (x). Hvis du vil åpne Tastatur-valgpanelet, velger du
Apple () > Systemvalg og klikker på Tastatur. Deretter klikker du på Spesialtaster og
følger instruksjonene på skjermen.

Hvis du bruker et USB-tastatur som ikke er laget spesielt for Mac OS, er det mulig at
Kommando- (x) og/eller Tilvalg-tasten (z) mangler. Disse er standardtaster på Apple-
tastaturer. Hvis du har et tastatur fra en annen leverandør:

Â

Windows-tasten (symbolet på tasten ligner på en Windows-logo) tilsvarer det som
kalles Kommando-tasten (x) på et Apple-tastatur.

Â

Alt-tasten på et Apple-tastatur omtales som Tilvalg-tasten i dokumentasjonen.

En USB-mus eller et USB-tastatur fra en annen leverandør kan kreve installering av
driverprogramvare. Besøk leverandørens websted for å finne de nyeste driverne.

Bruke et trådløst tastatur, Magic Mouse eller Magic Trackpad

Hvis du kjøpte et trådløst Apple-tastatur, Magic Mouse eller Magic Trackpad sammen
med Mac mini-maskinen, følger du instruksjonene som fulgte med enheten, for å
klargjøre den for bruk med Mac mini-maskinen.

background image

15

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Trinn 4:

Koble en skjermkabel til HDMI-porten eller til Thunderbolt-porten.

Mac mini-maskinen leveres ikke med skjerm, men du kan koble til en skjerm som har:

Â

Mini DisplayPort- eller Thunderbolt-tilkobling. Koble direkte til Thunderbolt-porten.

Â

HDMI-tilkobling. Koble direkte til HDMI-porten.

Â

DVI-tilkobling. Bruk HDMI-til-DVI-adapteren som fulgte med Mac mini, for å koble til
HDMI-porten.

Â

VGA-tilkobling. Bruk en Mini DisplayPort-til-VGA-adapter for å koble til Thunderbolt-
porten. Adaptere er tilgjengelig på www.apple.com/no/store eller hos en Apple-
forhandler i nærheten.

HDMI

port

Thunderbolt
port

®

HDMI

HDMI

background image

16

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Trinn 5:

Trykk på på/av-knappen (®) på baksiden for å slå på Mac mini.

®

HDMI

®

Trinn 6:

Konfigurer Mac mini ved hjelp av oppsettassistenten eller Server Assistant.

Første gang du slår på Mac mini-maskinen, starter oppsettassistenten eller Server Assistant.
Oppsettassistenten hjelper deg med å legge inn nødvendig Internett-informasjon og
klargjøre en brukerkonto på Mac mini-maskinen. Les videre under «Klargjøring ved
hjelp av oppsettassistenten» på side 17.

Server Assistant startes opp hvis Mac mini-maskinen bruker Mac OS X Lion Server. Hvis
du vil ha mer informasjon, leser du «Klargjøre ved hjelp av Server Assistant» på side 19.

background image

17

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Klargjøring ved hjelp av oppsettassistenten

Du kan også overføre informasjon fra en annen Mac eller PC under
klargjøringsprosessen. Du kan også bruke oppsettassistenten til å overføre informasjon
fra en Time Machine-sikkerhetskopi eller en annen disk.

Hvis Mac OS X versjon 10.5.3 eller nyere ikke er installert på den andre Mac-maskinen,
er det mulig at du må oppdatere programvaren. Hvis du vil overføre fra en PC, må du
laste ned overføringsassistenten for Windows fra www.apple.com/no/migrate-to-mac.

Når du har startet oppsettassistenten på Mac mini-maskinen, kan du gå fra den midt
i prosessen uten å avslutte hvis du trenger å oppdatere programvaren på den andre
maskinen, og deretter gå tilbake til Mac mini-maskinen for å fullføre klargjøringen.
Hvis du ikke vil bruke oppsettassistenten til å overføre informasjon første gang du
starter Mac mini-maskinen, kan du gjøre det senere ved hjelp av Overføringsassistent.
Åpne Overføringsassistent i Verktøy-mappen i Launchpad. Hvis du trenger hjelp med
Overføringsassistent, åpner du Hjelpsenter og søker etter «Overføringsassistent».

Slik klargjør du Mac mini:

1

Følg instruksjonene i oppsettassistenten til du kommer til «Overfør informasjon til
denne maskinen»-skjermen.

2

Utfør en grunnleggende klargjøring, en klargjøring med overføring eller overfør
informasjon fra en Time Machine-sikkerhetskopi eller en annen disk:

Â

Hvis du vil utføre en enkel klargjøring, markerer du «Ikke overfør nå» og klikker på
Fortsett. Følg instruksjonene for å velge et trådløst nettverk, opprette en konto og
avslutte oppsettassistent.

background image

18

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Â

Hvis du vil klargjøre maskinen og overføre informasjon, markerer du «Fra en annen
Mac eller PC» og klikker på Fortsett. Følg instruksjonene på skjermen for å markere
Mac-maskinen eller PC-en du vil overføre informasjon fra. Mac-maskinen eller PC-en
må være koblet til det samme kablede eller trådløse nettverket. Du kan også koble
til en annen Mac-maskin ved å bruke en FireWire-kabel og deretter starte på nytt
i måldiskmodus. Hvis du vil starte en Mac-maskin på nytt i måldiskmodus, starter
du datamaskinen på nytt mens du holder nede T-tasten. Når du har markert Mac-
maskinen eller PC-en, følger du instruksjonene for overføring på skjermen.

Â

Hvis du vil overføre informasjon fra en Time Machine-sikkerhetskopi eller en annen
disk,
markerer du «Fra en Time Machine-sikkerhetskopi eller annen disk» og klikker
på Fortsett. Marker sikkerhetskopien eller den andre disken som du vil overføre
informasjon fra, og klikk på Fortsett. Følg instruksjonene på skjermen for å overføre
informasjonen.

Hvis du ikke skal beholde eller bruke den andre maskinen, er det lurt å fjerne
autoriseringen på den slik at den ikke kan spille musikk, videoer eller lydbøker du har
kjøpt fra iTunes Store. Når du fjerner autoriseringen på en maskin, hindrer du at andre
kan spille musikk, videoer eller lydbøker du har kjøpt, og det frigjør en autorisering du
kan bruke på en annen maskin. Hvis du vil vite mer om fjerning av autorisering, velger
du iTunes-hjelp fra Hjelp-menyen i iTunes.

Når Mac mini-maskinen er klar til bruk, kan du søke etter oppdatert programvare. Velg
Apple () > Programvareoppdatering fra menylinjen, og følg instruksjonene på skjermen.

background image

19

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Klargjøre ved hjelp av Server Assistant

Første gangen du slår på Mac mini-maskinen med Mac OS X Lion Server installert, blir
du bedt om å oppgi grunnleggende informasjon som Lion Server trenger for å kunne
starte opp og koble til nettverket. Vær klar til å oppgi følgende informasjon første
gangen du slår på Mac mini-maskinen:

Â

et kontonavn og passord

Â

et organisasjonsnavn som er unikt i bedriften

Â

et vertsnavn som kan gjelde bare for lokalnettverket, for lokalnettverket og VPN-
tilgangen fra Internett, eller et navn på Internett-verten som du har kjøpt fra et
domeneregistratornettsted

Â

detaljerte nettverksinnstillinger, inkludert IP-adresse, subnettmaske og DNS-tjenere
Nettverksinnstillingene kan komme fra Internett-ruteren eller en tjener i nettverket.
Hvis dette er tilfelle, skal de konfigureres slik at de gir tjeneren den samme IP-
adressen hele tiden (statisk tilordning eller DHCP-reservasjon).

Hvis du trenger hjelp med Server Assistant, kan du klikke på hjelp-knappen i et hvilken
som helst panel.
Hvis du trenger hjelp med å klargjøre Mac OS X Lion Server fra ekstern plassering på
en Mac mini-maskin uten tastatur, mus eller skjerm, åpner du Server-programmet og
velger Server Help i Hjelp-menyen.

Hvis du allerede har en Mac med Mac OS X Server versjon 10.5 eller nyere, kan
Server Assistant hjelpe deg med å overføre systeminnstillinger, tjenesteinnstillinger,
brukerkontoer, filer, programmer og annen informasjon automatisk fra den forrige
Mac-tjeneren (alle modeller) til Mac mini-maskinen. Bruk Ethernet, FireWire eller trådløs
forbindelse til å overføre informasjon.

background image

20

Kapittel 1

Klargjør, ferdig, gå

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker tjenestene i Mac OS X Lion
Server, åpner du Server-programmet og velger Server Help fra Help-menyen. Hvis du vil
ha mer informasjon om Mac OS X Lion Server, kan du besøke Lion Server-nettstedet på
www.apple.com/no/macosx/server.

Trinn 7:

Tilpass skrivebordet og endre innstillinger.

Du kan tilpasse skrivebordet ved hjelp av Systemvalg. Velg Apple () > Systemvalg fra
menylinjen, eller klikk på Systemvalg-symbolet i Dock. Hvis du vil vite mer, kan du åpne
Hjelpsenter og søke etter «Systemvalg» eller navnet på innstillingen du vil endre.

Viktig:

Du kan angi et alternativ i Brukere og grupper-valgpanelet for å hjelpe deg med

å nullstille påloggingspassordet hvis du glemmer det. Du bør angi et passord kort tid
etter klargjøring.