Mac mini - Overføre annen informasjon til Mac mini

background image

Overføre annen informasjon til Mac mini

Mac mini leveres med mange programmer forhåndsinstallert, blant annet iLife-
programvarepakken. Du kan laste ned mange andre programmer fra Internett. Hvis du
vil installere programmer fra tredjepartsleverandører, kan du gjøre følgende:

Â

Åpne Mac App Store for å kjøpe og laste ned programmer, og du kan til og med laste
ned gratis programmer.

Â

Installere programmene på Mac mini-maskinen og bruke den optiske stasjonen på en
annen Mac- eller Windows-maskin (hvis DVD- og CD-deling er konfigurert og aktivert).
Hvis du vil ha mer informasjon, leser du «Klargjøre DVD- og CD-deling» på side 20.

Â

Koble en ekstern optisk stasjon med USB-tilkobling til USB-porten på Mac mini-
maskinen, og sett inn installeringsplaten.