Mac mini - Bruke Apple Remote-fjernkontrollen

background image

Bruke Apple Remote-fjernkontrollen

Med en Apple Remote (tilleggsutstyr) kan du styre systemvolumet, spille av musikk fra
iTunes-biblioteket, vise lysbildeserier i iPhoto og kontrollere Keynote-presentasjoner på
Mac mini-maskinen. Alt dette fra opptil 9,1 meter unna.

Apple Remote-fjernkontrollen kan:

Â

Naviger i iTunes, iPhoto og DVD-spiller.

Â

Sette Mac mini-maskinen i dvale og vekke den.

Slik bruker du Apple Remote-fjernkontrollen:

Â

Trykk på Start/pause-knappen (’) for å spille av eller sette en sang, lysbildeserie eller
annet innhold på pause.

Â

Trykk på høyre eller venstre for å gå til neste eller forrige sang i iTunes-biblioteket,
eller neste eller forrige kapittel i en DVD-film.

Â

Hold nede høyre eller venstre for å spole fram eller tilbake i en sang eller film.

Â

Trykk på opp eller ned for å justere volumet.

Opp

Ned

Start/pause

Meny

Venstre

Høyre

Velg

background image

35

Kapittel 2

Livet med Mac mini

Sammenkoble Apple Remote-fjernkontrollen

For å forsikre deg om at Mac mini-maskinen din kun kan styres av din Apple Remote-
fjernkontroll, kan du sammenkoble enhetene. Dette er nyttig hvis du bruker Mac mini
på steder hvor det er andre Macintosh-maskiner, fjernsynsapparater, lydutstyr og andre
enheter som bruker fjernkontroller med infrarød mottaker.

Slik sammenkobler du en Apple Remote-fjernkontroll med Mac mini:

1

Rett fjernkontrollen mot IR-mottakeren på framsiden av Mac mini fra en avstand på 8
til 10 cm.

2

Hold nede høyre- og Menu-knappen (») samtidig i 5 sekunder.
Etter sammenkoblingen vises et lenkesymbol (

) på skjermen.

Slik fjerner du sammenkoblingen mellom en Apple Remote-fjernkontroll og
Mac mini:

1

Velg Apple () > Systemvalg fra menylinjen.

2

Klikk på Sikkerhet, og klikk deretter på Fjern sammenkobling.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Apple Remote-fjernkontrollen
eller bytter batteriet, kan du se i dokumentasjonen som fulgte med Apple Remote-
fjernkontrollen (tilleggsutstyr).

Slå av infrarødmottakeren

Hvis du vil at Mac mini-maskinen ikke skal styres av noen fjernkontroller, kan du slå av
infrarødmottakeren i Sikkerhet-valgpanelet.

Slik slår du infrarødmottakeren av og på:

1

Velg Apple () > Systemvalg fra menylinjen, og klikk på Sikkerhet.

2

Marker avkrysningsruten «Deaktiver infrarød mottaker for fjernkontroll».

background image

36

Kapittel 2

Livet med Mac mini