Mac mini - Finne svar

background image

Finne svar

Du finner mer informasjon om hvordan du bruker Mac mini i Hjelpsenter på
datamaskinen og på Internett: www.apple.com/no/support/macmini.

Slik åpner du Hjelpsenter:

1

Klikk på Finder-symbolet i Dock (raden med symboler langs kanten på skjermen).

2

Klikk på Hjelp-menyen i menylinjen, og gjør ett av følgende:

Â

Skriv inn et spørsmål eller et begrep i søkefeltet, og velg deretter et emne fra
søkeresultatet, eller velg Vis alle resultater for å se alle emnene.

background image

37

Kapittel 2

Livet med Mac mini

Â

Velg Hjelp > Hjelpsenter for å åpne Hjelpsenter-vinduet, der du kan se gjennom
innholdet eller søke etter emner.

Mer informasjon

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Mac mini, leser du følgende:

Hvis du vil vite mer om

finner du informasjon her

Problemløsing for Mac mini-
maskinen

Kapittel 4, «Problemer og løsninger» på side 47.

Service og support for Mac
mini-maskinen

«Service, support og mer informasjon» på side 62 eller gå til
supportsiden for Mac mini på www.apple.com/no/support/
macmini.

Bruk av Mac OS X Lion eller
Mac OS X Lion Server

Mac OS X Lion-nettstedet på www.apple.com/no/macosx. Eller
søk etter «Mac OS X» i Hjelpsenter.
Lion Server-nettstedet på www.apple.com/no/macosx/server.
Eller åpne Server-programmet, og velg deretter Server Help fra
Help-menyen.

Overgangen fra PC til Mac

«Grunner til å velge Mac» på www.apple.com/no/getamac/
whymac.

Bruk av iLife-programmer

iLife-nettstedet på www.apple.com/no/ilife. Eller åpne et iLife-
program, åpne hjelpsystemet for programmet, og skriv inn et
spørsmål eller ord i søkefeltet.

Endring av Systemvalg-
innstillinger

Gå til Systemvalg ved å velge Apple (

K

) > Systemvalg. Eller søk

etter «systemvalg» i Hjelpsenter.

Bruk av SD-kort

Apple-supportsiden på www.apple.com/no/support, og søk
etter «sd».

Bruk av trådløs AirPort
Extreme-teknologi

Supportsiden for AirPort på www.apple.com/no/support/airport.
Eller åpne Hjelpsenter, og søk etter «AirPort».

background image

38

Kapittel 2

Livet med Mac mini

Hvis du vil vite mer om

finner du informasjon her

Bruk av trådløs Bluetooth-
teknologi

Supportsiden for Bluetooth på www.apple.com/no/support/
bluetooth. Eller åpne Hjelpsenter, og søk etter «Bluetooth».

Tilkobling av skriver

Søk etter «utskrift» i Hjelpsenter.

FireWire- og USB-tilkoblinger

Søk etter «FireWire» eller «USB» i Hjelpsenter.

Tilkobling til Internett

Søk etter «Internett» i Hjelpsenter.

Bruk av skjerm

Søk etter «skjerm» i Hjelpsenter.

Bruk av Thunderbolt-porten

Søk etter «Thunderbolt» i Hjelpsenter.

Tilkobling til TV

Mac mini-webstedet på www.apple.com/no/support/macmini.

Apple Remote

Søk etter «fjernkontroll» i Hjelpsenter.

Spesifikasjoner

Spesifikasjonssiden på support.apple.com/no_NO/support/
specs. Eller åpne Systeminformasjon (i Verktøy-mappen i
Launchpad), og klikk deretter på Mer info.

Apple-nyheter, gratis
nedlastinger og Internett-
kataloger med program- og
maskinvare

Apple-nettstedet på www.apple.com/no.

Instruksjoner, teknisk support
og manualer for Apple-
produkter

Apples supportnettsted på www.apple.com/no/support.

background image

www.apple.com/no/store

Hjelpsenter

RAM