Mac mini - Mer hukommelse

background image

Mer hukommelse

3

background image

40

Kapittel 3

Mer hukommelse

Mac mini-maskinen ble levert med minst 2 GB hukommelse installert på
to hukommelsesmoduler på 1 GB hver. Du kan erstatte disse med et par
hukommelsesmoduler på 2 GB eller 4 GB, opptil maksimalt 8 GB.

På de neste sidene viser vi deg hvordan du installerer hukommelsesmoduler i Mac mini.

ADVARSEL:

Apple anbefaler at du lar en Apple-autorisert tekniker installere

hukommelse. Ta kontakt med en Apple-autorisert tjenesteleverandør for installering.
Eventuell skade på utstyret som oppstår når du installerer hukommelse, dekkes ikke
av den begrensede garantien for Mac mini.

background image

41

Kapittel 3

Mer hukommelse