Mac mini - Problemer og løsninger

background image

Problemer og løsninger

4

background image

48

Kapittel 4

Problemer og løsninger

Noen ganger kan det oppstå problemer når du arbeider med Mac mini-maskinen.
Her finner du tips om hvordan du kan løse problemer som kan oppstå. Du finner mer
problemløsingsinformasjon i Hjelpsenter eller på service- og supportnettstedet for
Mac mini på www.apple.com/no/support/macmini.

Hvis du får problemer med Mac mini-maskinen, finnes det vanligvis en enkel og rask
løsning. Merk deg hva som skjedde rett før situasjonen oppsto. Det kan være lurt å
notere hva du gjorde før problemet oppsto. Slike notater kan hjelpe deg med å snevre
inn mulige årsaker til problemet og hjelpe deg med å finne løsningen du trenger. Du
bør blant annet merke deg:

Â

Programmene du brukte når problemet oppsto. Problemer som oppstår kun med
et bestemt program, kan tyde på at programmet ikke er kompatibelt med Mac OS-
versjonen som er installert på datamaskinen.

Â

Programvare du nylig har installert, spesielt programvare som plasserer objekter i
systemmappen.

Â

Ny maskinvare du har installert, for eksempel ekstra hukommelse eller en ekstern enhet.

ADVARSEL:

Du må ikke prøve å åpne Mac mini-maskinen, unntatt når du skal

installere hukommelse. Hvis Mac mini-maskinen trenger service, finner du
informasjon om hvordan du kontakter en Apple-autorisert serviceleverandør eller
Apple i «Service, support og mer informasjon» på side 62. Mac mini-maskinen har
ingen deler som kan byttes ut av brukeren, med unntak av hukommelsen.

background image

49

Kapittel 4

Problemer og løsninger